Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2012
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2012 Pliki: 159
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2012

ZARZĄDZENIE Nr 1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 2 stycznia 2012r.w sprawie nieodpłatnego przekazania autobusu na majątek  Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
116.12 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 2/2012

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 2 stycznia 2012r.w sprawie określenia dopłat z Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych na rok 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
309.22 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 3/2012

ZARZĄDZENIE Nr 3/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
334.57 KB
360
ZARZĄDZENIE Nr 3/1/2012

ZARZĄDZENIE Nr 3/1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzedu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.35 MB
342
ZARZĄDZENIE Nr 3/2/2012

ZARZĄDZENIE Nr 3/2/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 stycznia 2012r w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach na dofinansowanie zakupu pompy głębinowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
290.79 KB
374
Zarządzenie Nr 4/2012


Zarządzenie Nr 4/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 12 stycznia 2012 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
649.87 KB
474
ZARZĄDZENIE Nr 5/2012

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 stycznia 2012 r.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
320.2 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 6/2012

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
3.78 MB
371
Zarządzenie Nr 7/2012

Zarządzenie Nr 7/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach i jednostkach organizacyjnych Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.22 MB
364
ZARZĄDZENIE 8/2012

ZARZĄDZENIE 8/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.37 MB
343
ZARZĄDZENIE Nr 9/2012

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
3.68 MB
340
ZARZĄDZENIE Nr 10/2012

ZARZĄDZENIE Nr 10/2012 Wójta Gminy Brody z dnia    09 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
170.77 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 11/2012


ZARZĄDZENIE Nr 11/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.07 MB
360
Zarządzenie Nr 12/2012

Zarządzenie Nr 12/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 21 lutego 2012 roku W sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczących przyznania zasiłku celowego dla osoby ,która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
131.91 KB
356
Zarządzenie Nr 13/2012

Zarządzenie Nr 13/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia zasad archiwizacji w Urzędzie Gminy BRODY.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
404.66 KB
400
ZARZĄDZENIE Nr 14/2012

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012 Wójta Gminy w Urodach z dnia 23 luty 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w Krynkach przy ul.Kościelnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
151.54 KB
353
ZARZĄDZENIE Nr 15/2012

ZARZĄDZENIE Nr 15/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.38 MB
351
ZARZĄDZENIE NR 16/2012

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
862.67 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 17/2012

ZARZĄDZENIE Nr 17/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.59 MB
345
ZARZĄDZENIE Nr 18/2012

ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2012

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
389.38 KB
399
ZARZĄDZENIE NR 19/2012


ZARZĄDZENIE NR 19/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brodach wraz z z filiami w Stykowie i Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
241.36 KB
361
ZARZĄDZENIE NR 20/2012

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.07 MB
348
ZARZĄDZENIE Nr 21/2012

ZARZĄDZENIE Nr 21/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.79 MB
341
ZARZĄDZENIE NR 22/2012

ZARZĄDZENIE NR 22/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
1.09 MB
356
ZARZĄDZENIE NR 23/2012


ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
4.88 MB
360
ZARZĄDZENIE Nr 23/1/2012


ZARZĄDZENIE Nr 23/1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 .

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
611.57 KB
324
Zarządzenie Nr 24/2012

Zarządzenie Nr 24/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 30 marca 2012 w sprawie udzielenia dotacji Gminy Brody na realizację zadań publicznych w 2012 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.25 MB
351
ZARZĄDZENIE NR 25/2012


ZARZĄDZENIE NR 25/2012 WÓJTA GMINY W HRODACII z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
725.69 KB
367
ZARZĄDZENIE Nr 26/2012

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2012 r. z dnia 02 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
2.55 MB
327
ZARZĄDZENIE Nr 27/2012

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zakładowym Planie Kont w Urzędzie Gminy w Brodach wprowadzonym Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 lutego 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
24.87 MB
394
ZARZĄDZENIE Nr 28/2012

ZARZĄDZENIE Nr 28/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 kwietnia 2012r. w sprawie wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
157.81 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 29/2012

ZARZĄDZENIE Nr 29/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 05 kwietnia 2012r. w sprawie wykonywania czynności finansowo księgowych w Gminnej Biblioteki Publicznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-13
147.99 KB
357
Zarządzenie Nr 3O /2012

Zarządzenie Nr 3O /2012 Wójta Gminy Brody z dnia 06 kwietnia 2012 roku W sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczących sprawienia pogrzebu Pana Jana M

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
107.47 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 31/2012


ZARZĄDZENIE Nr 31/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
4.57 MB
378
ZARZĄDZENIE NR 32/2012

ZARZĄDZENIE NR 32/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
1.04 MB
355
ZARZĄDZENIE NR 33/2012

ZARZĄDZENIE NR 33/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z  ustaleniem i oszacowaniem strat w produkcji rolnej z powodu ujemnych skutków przezimowania zbóz w gospodarstwach rolnych

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
108.22 KB
344
ZARZĄDZENIE 34/1/2012


ZARZĄDZENIE 34/1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
1.01 MB
333
ZARZĄDZENIE Nr 35/2012


ZARZĄDZENIE Nr 35/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 07 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.74 MB
360
Zarządzenie Nr 35/1/ 2012

Zarządzenie Nr 35/1/ 2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.11 MB
351
ZARZĄDZENIE Nr 36/2012

ZARZĄDZENIE Nr 36/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 ma ja 2012 rokuvw sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej i sporządzania protokołów oględzin drzew i krzewów

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
175.5 KB
421
Zarządzenie Nr 36/1/ 2012

Zarządzenie Nr 36/ 1 / 2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21 maja 2011 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla operacji pn. „Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie" z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.07 MB
343
ZARZĄDZENIE Nr 36/2/2012ZARZĄDZENIE Nr 36/2/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 21 maja 2012 r.w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
935 KB
344
ZARZĄDZENIE 37/1/2012

ZARZĄDZENIE 37/1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
202 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 37/2/2012


ZARZĄDZENIE Nr 37/2/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.34 MB
348
ZARZĄDZENIE Nr 38/2012

ZARZĄDZENIE Nr 38/2012 WÓJTA GMIINY BRODY z dnia 30.05.2012r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
129.21 KB
349
ZARZĄDZENIE 39/2012

ZARZĄDZENIE 39/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
973.3 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 40/2012

ZARZĄDZENIE Nr 40/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
1.87 MB
334
ZARZĄDZENIE 41/2012

ZARZĄDZENIE 41/2012 WÓJTA GMINY W BRODAC z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
1.63 MB
347
ZARZĄDZENIE Nr 42/2012

ZARZĄDZENIE Nr 42/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.88 MB
337
Zarządzenie Nr 43/ 2012

Zarządzenie Nr 43/ 2012 Wójta Gminy Brody z dnia 15 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
175.08 KB
367
ZARZĄDZENIE 44/2012

ZARZĄDZENIE 44/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
973.39 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 45/2012

ZARZĄDZENIE Nr 45/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.1 MB
331
ZARZĄDZENIE Nr 46 /2012


ZARZĄDZENIE Nr 46 /2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
4.15 MB
332
ZARZĄDZENIE Nr 47 /2012

ZARZĄDZENIE Nr 47 /2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego po zmianach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 .

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
587.87 KB
335
ZARZĄDZENIE NR 48/2012

ZARZĄDZENIE NR 48/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29.06.2012 r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
129.34 KB
357
ZARZĄDZENIE 49/2012

ZARZĄDZENIE 49/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
1.69 MB
368
ZARZĄDZENIE Nr 50/2012

ZARZĄDZENIE Nr 50/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2012-11-14
2.85 MB
334
ZARZĄDZENIE NR 51/2012

ZARZĄDZENIE NR 51/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 lipca 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Dziurowie ul. Słoneczna 1.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
306.84 KB
336
Zarządzenie Nr 52/2012

Zarządzenie Nr 52/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
158.77 KB
326
ZARZĄDZENIE Nr 53/2012

ZARZĄDZENIE Nr 53/2012 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 12 lipca 2012 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
114.88 KB
323
ZARZĄDZENIE 54/2012

ZARZĄDZENIE 54/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
1.62 MB
375
ZARZĄDZENIE 56/2012

ZARZĄDZENIE 56/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
1.24 MB
359
ZARZĄDZENIE Nr 55/2012

ZARZĄDZENIE Nr 55/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
2.86 MB
365
ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
3.5 MB
322
Zarządzenie Nr 58/2012

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 02 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2012.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
174.98 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 59/2012

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia szacowania strat na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
223.82 KB
342
Zarządzenie Nr 60/2012

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 8 sierpnia 2012 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
168.48 KB
333
Zarządzenie Nr 61/2012

Zarządzenie Nr 61/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 8 sierpnia 2012 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
179.74 KB
322
ZARZĄDZENIE NR 62/2012

ZARZĄDZENIE NR 62/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela obiegającego się o awans na stopień naoczycela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
153.25 KB
330
ZARZĄDZENIE NR 63/2012

ZARZĄDZENIE NR 63/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
148.66 KB
332
ZARZĄDZENIE NR 64/2012

ZARZĄDZENIE NR 64/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
148.21 KB
341
Zarządzenie Nr 65/2012

Zarządzenie Nr 65/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20 sierpnia 2012 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla Projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
2.49 MB
418
ZARZĄDZENIE Nr 66/2012

ZARZĄDZENIE Nr 66/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
1.62 MB
317
ZARZĄDZENIE Nr 67/2012

ZARZĄDZENIE Nr 67/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
2.89 MB
343
ZARZĄDZENIE Nr 68/2012

ZARZĄDZENIE Nr 68/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Brody dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach ul. Staszica 3.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
525.31 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 69/2012

ZARZĄDZENIE Nr 69/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
1.52 MB
327
ZARZĄDZENIE Nr 70/2012

ZARZĄDZENIE Nr 70/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-04
84.85 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 71/2012

ZARZĄDZENIE Nr 71/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
337.93 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 72/2012

ZARZĄDZENIE Nr 72/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
637.47 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 73/2012

ZARZĄDZENIE Nr 73/2012 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2012 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
125.58 KB
365
ZARZĄDZENIE Nr 74/2012

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
391.37 KB
327
ZARZĄDZENIE Nr 75/2012

ZARZĄDZENIE Nr 75/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.42 MB
322
ZARZĄDZENIE Nr 75/1/2012

ZARZĄDZENIE Nr 75/1/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
89.96 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 76/2012

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 03 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
418.88 KB
348
ZARZĄDZENIE Nr 77/2012

ZARZĄDZENIE Nr 77/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
937.59 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 78/2012

ZARZĄDZENIE Nr 78/2012 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 10 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
331.43 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 79/2012

ZARZĄDZENIE Nr 79/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
0 B
367
ZARZĄDZENIE Nr 80/2012

ZARZĄDZENIE Nr 80/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
330.79 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 81/2012

ZARZĄDZENIE Nr 81/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w pianie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
636.84 KB
339
ZARZĄDZENIE Nr 82/2012

ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 24 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
49.33 KB
321
ZARZĄDZENIE Nr 83/2012

ZARZĄDZENIE Nr 83/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
531.38 KB
345
ZARZĄDZENIE NR 84/2012

ZARZĄDZENIE NR 84/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 24 września 2012r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
62.61 KB
363
ZARZĄDZENIE Nr 85/2012

ZARZĄDZENIE Nr 85/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.32 MB
331
ZARZĄDZENIE Nr 86/2012

ZARZĄDZENIE Nr 86/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 września 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków po zmianach pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
123.21 KB
315
ZARZĄDZENIE Nr 87/2012

ZARZĄDZENIE Nr 87/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 września 2012 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
380.34 KB
332
ZARZĄDZENIE Nr 88/2012

ZARZĄDZENIE Nr 88/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.49 MB
357
ZARZĄDZENIE Nr 89/2012

ZARZĄDZENIE Nr 89/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
563.67 KB
386
ZARZĄDZENIE Nr 90/2012

ZARZĄDZENIE Nr 90/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
912.05 KB
328
Zarządzenie Nr 91/2012

Zarządzenie Nr 91/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 01 października 2012 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
50.85 KB
337
ZARZĄDZENIE Nr 92/2012

ZARZĄDZENIE Nr 92/2012 WÓJTA GMINY W B RODACH z dnia 12 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
353.55 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 93/2012

ZARZĄDZENIE Nr 93/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
657.33 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 94/2012

ZARZĄDZENIE Nr 94/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
356.31 KB
340
ZARZĄDZENIE Nr 95/2012

ZARZĄDZENIE Nr 95/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.49 MB
367
ZARZĄDZENIE Nr 96/2012

ZARZĄDZENIE Nr 96/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.38 MB
339
ZARZĄDZENIE Nr 97/2012

ZARZĄDZENIE Nr 97/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
441.1 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 98/2012

ZARZĄDZENIE Nr 98/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w pianie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
1.46 MB
348
ZARZĄDZENIE NR 99/2012

ZARZĄDZENIE NR 99/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 31 października 2012 roku w sprawie: określania norm zużycia paliwa w samochodzie OSP Styków marki Steyr 690 nr nadwozia 6906844065212.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
241.82 KB
337
Zarządzenie Nr 100/2012

Zarządzenie Nr 100/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2012 roku w sprawia wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-08
212.08 KB
342
ZARZĄDZENIE Nr 101/2012

ZARZĄDZENIE Nr 101/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
734.68 KB
330
ZARZĄDZENIE Nr 102/2012

ZARZĄDZENIE Nr 102/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 listopada 2012r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2013 - 2016 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
2.41 MB
339
Zarządzenie Nr 103/2012

Zarządzenie Nr 103/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 16 listopada 2012 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
16.42 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 104/2012

ZARZĄDZENIE Nr 104/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
526.14 KB
346
ZARZĄDZENIE Nr 105/2012

ZARZĄDZENIE Nr 105/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
487.18 KB
362
Zarządzenie Nr 106/2012

Zarządzenie Nr 106/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2012r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
15.28 KB
339
ZARZĄDZENIE NR 107/2012

ZARZĄDZENIE NR 107/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
135.38 KB
329
ZARZĄDZENIE NR 108/2012

ZARZĄDZENIE NR 108/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
580.06 KB
335
ZARZĄDZENIE NR 109/2012

ZARZĄDZENIE NR 109/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
241.62 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 110/2012

ZARZĄDZENIE Nr 110/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
704.85 KB
337
ZARZĄDZENIE NR 111/2012

ZARZĄDZENIE NR 111/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 04 grudnia 2012r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
14.54 KB
344
Zarządzenie Nr 112/2012

Zarządzenie Nr 112/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
61.17 KB
354
Zarządzenie Nr 113/2012

Zarządzenie Nr 113/2012 Wójta Gminy w Brodach z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do naboru na stanowisko podinspektora ds. gospodarki gruntami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
17.83 KB
363
ZARZĄDZENIE NR 114/2012

ZARZĄDZENIE NR 114/2012 w Brodach WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
26.94 KB
322
ZARZĄDZENIE Nr 115/2012

ZARZĄDZENIE Nr 115/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
341.72 KB
329
ZARZĄDZENIE Nr 116/2012

ZARZĄDZENIE Nr 116/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
692.29 KB
341
ZARZĄDZENIE Nr 117/2012

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2012 po zmianach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
41.25 KB
362
ZARZĄDZENIE Nr 118 /2012

ZARZĄDZENIE Nr 118 /2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Adamowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
29.6 KB
322
ZARZĄDZENIE Nr 119/2012

ZARZĄDZENIE Nr 119/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
17.38 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 120/2012

ZARZĄDZENIE Nr 120/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2012r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
307.35 KB
351
ZARZĄDZENIE NR 121/2012


ZARZĄDZENIE NR 121/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
50.98 KB
370
ZARZĄDZENIE NR 122/2012

ZARZĄDZENIE NR 122/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
63.9 KB
347
ZARZĄDZENIE Nr 123/2012

ZARZĄDZENIE Nr 123/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
55.62 KB
340
ZARZĄDZENIE NR 124/2012

ZARZĄDZENIE NR 124/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2013 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
42.26 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 125/2012

ZARZĄDZENIE Nr 125/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
116.6 KB
354
ZARZĄDZENIE Nr 126/2012

ZARZĄDZENIE Nr 126/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
28.74 KB
343
ZARZĄDZENIE Nr 127/2012

ZARZĄDZENIE Nr 127/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
28.12 KB
351
ZARZĄDZENIE Nr 128/2012

ZARZĄDZENIE Nr 128/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
28.78 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 129/2012

ZARZĄDZENIE Nr 129/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
29.27 KB
313
ZARZĄDZENIE Nr 130/2012

ZARZĄDZENIE Nr 130/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
25.62 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 131/2012

ZARZĄDZENIE Nr 131/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
26.62 KB
338
ZARZĄDZENIE Nr 132/2012

ZARZĄDZENIE Nr 132/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
22.42 KB
331
ZARZĄDZENIE Nr 133/2012

ZARZĄDZENIE Nr 133/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
44.27 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 134/2012

ZARZĄDZENIE Nr 134/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
27.28 KB
376
ZARZĄDZENIE Nr 135/2012

ZARZĄDZENIE Nr 135/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. dla Urzędu Gminy w Brodach na 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
597.67 KB
359
ZARZADZENIE NR 136/2012

ZARZADZENIE NR 136/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
27.67 KB
341
ZARZADZENIE NR 137/2012

ZARZADZENIE NR 137/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
22.5 KB
341
ZARZADZENIE NR 138/2012

ZARZADZENIE NR 138/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji obiektów inżynierii lądowej i wodnej drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
22.77 KB
329
ZARZADZENIE NR 139/2012

ZARZADZENIE NR 139/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
22.22 KB
342
ZARZADZENIE NR 140/2012

ZARZADZENIE NR 140/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
21.39 KB
332
Zarządzenie Nr 141/2012

Zarządzenie Nr 141/2012 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
83.59 KB
370
ZARZĄDZENIE Nr 142/2012

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
25.12 KB
336
ZARZĄDZENIE Nr 143/2012

ZARZĄDZENIE Nr 143/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
30.44 KB
345
ZARZĄDZENIE Nr 144/2012

ZARZĄDZENIE Nr 144/2012 WÓJTA GMINY w BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
23.87 KB
350
ZARZĄDZENIE Nr 145/2012

ZARZĄDZENIE Nr 145/2012 WÓJTA GMINY w BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środki trwałych na majątek Szkoły Podstawowej w Lubieni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
26.51 KB
327
ZARZĄDZENIE Nr 146/2012

ZARZĄDZENIE Nr 146/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
24.99 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 147/2012

ZARZĄDZENIE Nr 147/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznego Gimnazjum w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
24.83 KB
344
ZARZĄDZENIE Nr 148/2012

ZARZĄDZENIE Nr 148/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych na majątek Publicznego Gimnazjum w Rudzie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
31.68 KB
356
ZARZĄDZENIE NR 149/2012

ZARZĄDZENIE NR 149/2012 Wójta Gmin Brody z dnia 31.12.2012r. w sprawie: zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
50.33 KB
328
Zarządzenie Nr 150/2012

Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy Brody z dwóch kontenerów 1100 l oraz z miejsc użyteczności publicznej z terenu gminy Brody w 2013r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
44.1 KB
335
ZARZĄDZENIE Nr 151/2012

ZARZĄDZENIE Nr 151/2012 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Zarządzenia Nr 23/2009 z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia instrukcji prawidłowego wypełniania oferty i sprawozdzania z realizacji zadania realizowanego na mocy przpisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2013-03-19
17.71 KB
348