Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2010
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2010 Pliki: 146
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
ZARZĄDZENIE Nr 1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 14.01.2010 r. sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
33.84 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 2/2010

ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 14.01.2010 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
250.42 KB
402
ZARZĄDZENIE Nr 3/2010

ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
2.06 MB
423
ZARZĄDZENIE Nr 4/2010

ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
81.99 KB
390
ZARZĄDZENIE NR 5/2010

ZARZĄDZENIE   NR 5/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
231.03 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 6/2010

ZARZĄDZENIE Nr 6/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 lutego 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.71 MB
425
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010

ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08.02.2010r. w sprawie określenia dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
52.2 KB
403
ZARZĄDZENIE NR 8/2010

ZARZĄDZENIE NR 8/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 luty 2010r. w sprawie ustalenia stawki stosowanej za świadczone usługi koparko-ładowarką przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
62.31 KB
558
Zarządzenie Nr 9/2010

Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
899.74 KB
387
Zarządzenie Nr 10/2010

Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 18 lutego 2010 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2010 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
314.4 KB
460
ZARZĄDZENIE NR 11/2010

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na likwidacji „dzikich wysypisk" odpadów na terenach stanowiących własność Gminy oraz wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy z dwóch kontenerów 1100 1 w 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
117.49 KB
408
ZARZĄDZENIE NR 12/2010

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego usuwaniu zwłok zwierzęcych z wypadków i zdarzeń losowych z jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Brody w 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
85.27 KB
419
ZARZĄDZENIE Nr 13/2010

ZARZĄDZENIE Nr 13/2010 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
96.64 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 14/2010

ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.74 MB
398
ZARZĄDZENIE NR 15/2010

ZARZĄDZENIE NR 15/2010 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 01 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
80.54 KB
377
ZARZĄDZENIE Nr 16/2010

ZARZĄDZENIE Nr 16/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.09 MB
414
ZARZĄDZENIE NR 17/2010

ZARZĄDZENIE NR 17/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
29.57 KB
448
Zarządzenie Nr 18/2010

Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
59.85 KB
452
Zarządzenie Nr 19/2010

Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 03 marca 2010 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
29.32 KB
413
ZARZĄDZENIE Nr 20/2010

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 marca 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim na dowóz uczniów.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
42.99 KB
412
ZARZĄDZENIE NR 21/2010

ZARZĄDZENIE NR 21/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
410.67 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 21/1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 21/1/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.69 MB
400
ZARZĄDZENIE Nr 21/2/2010

ZARZĄDZENIE Nr 21/2/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 24.03.2010r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
26.14 KB
394
Zarządzenie Nr 22/2010

Zarządzenie Nr 22/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27 marca 2010 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda - ulica Duża" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
409.07 KB
402
ZARZĄDZENIE Nr 22/1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 22/1/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.47 MB
391
ZARZĄDZENIE NR 23/2010

ZARZĄDZENIE NR 23/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
24.24 KB
432
ZARZĄDZENIE Nr 24/2010

ZARZĄDZENIE Nr 24/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
33.87 KB
390
ZARZĄDZENIE NR 25/2010

ZARZĄDZENIE NR 25/2010 WÓJTA GMINY W RODACH z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
27.47 KB
411
ZARZĄDZENIE NR 26/2010

ZARZĄDZENIE NR 26/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
251.23 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 27/2010

ZARZĄDZENIE Nr 27/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.18 MB
407
ZARZĄDZENIE Nr 27/1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 27/1/2010 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
46.83 KB
379
Zarządzenie Nr 28/2010

Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
25.88 KB
416
Zarządzenie Nr 29/2010

Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
32.73 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 30/2010

ZARZĄDZENIE Nr 30/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
36 KB
401
ZARZĄDZENIE NR 31/2010

ZARZĄDZENIE NR 31/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19.04.2010r. w sprawie zasad użytkowania komputerów w jednostkach podległych Gminie Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
41.73 KB
410
ZARZĄDZENIE NR 32/2010

ZARZĄDZENIE NR 32/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19.04.2010r. w sprawie zasad użytkowania komputerów przez pracowników Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
39.62 KB
402
Zarządzenie Nr 33/2010

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 9 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Krynkach oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
184.2 KB
396
Zarządzenie Nr 34/2010

Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 19 kwietnia 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
188.72 KB
461
ZARZĄDZENIE Nr 35/2010

ZARZĄDZENIE Nr 35/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.7 MB
400
ZARZĄDZENIE NR 36/2010

ZARZĄDZENIE NR 36/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
95.76 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 36/1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 36/1/2010 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 04 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
96.7 KB
389
ZARZĄDZENIE Nr 37/2010

ZARZĄDZENIE Nr 37/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.67 MB
401
Zarządzenie Nr 38/2010

Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 12 maja 2010r. w sprawie prowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
83.85 KB
449
Zarządzenie Nr 39/2010

Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 12.05.2010r. w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
184.74 KB
407
ZARZĄDZENIE Nr 40/2010

ZARZĄDZENIE  Nr 40/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 maja 2010 r. sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.83 MB
394
ZARZĄDZENIE NR 40/1/2010

ZARZĄDZENIE   NR 40/1/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
441.71 KB
388
ZARZĄDZENIE NR 41/2010

ZARZĄDZENIE NR 41/2010. WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
66.73 KB
417
ZARZĄDZENIE NR 41/1/2010

ZARZĄDZENIE NR 41/1/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25 maja 2010r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat infrastruktury technicznej powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
65.54 KB
396
ZARZĄDZENIE Nr 42/2010

ZARZĄDZENIE Nr 42/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.88 MB
412
Zarządzenie Nr 42/1/2010

Zarządzenie Nr 42/1/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 28. maja 2010r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Lubieni oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
46.84 KB
383
ZARZĄDZENIE Nr 43/2010

ZARZĄDZENIE Nr 43/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.09 MB
384
ZARZĄDZENIE Nr 44/2010

ZARZĄDZENIE Nr 44/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
113.41 KB
380
ZARZĄDZENIE Nr 45/2010

ZARZĄDZENIE Nr 45/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
105.17 KB
427
ZARZĄDZENIE Nr 46/2010

ZARZĄDZENIE Nr 46/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.89 MB
391
ZARZĄDZENIE NR 47/2010

ZARZĄDZENIE NR 47/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01.06. 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
28.73 KB
407
Zarządzenie Nr 48/2010

Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
101.72 KB
600
Zarządzenie Nr 48/1/2010

Zarządzenie Nr 48/1/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu samochodu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
28.91 KB
442
Zarządzenie Nr 49/2010

Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 14 czerwca 2010 roku zarządzenie w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. „Wyprawka szkolna".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
26.52 KB
420
ZARZĄDZENIE NR 49/1/2010

ZARZĄDZENIE NR 49/1/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie tworzenia na terenie Gminy Brody zastępczych miejsc szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
44.7 KB
409
ZARZĄDZENIE 50/2010

ZARZĄDZENIE 50/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
593.9 KB
415
ZARZĄDZENIE Nr 51/2010

ZARZĄDZENIE  Nr 51/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
2.84 MB
399
Zarządzenie Nr 52/1/2010

Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 52/1/10 z dnia 22 czerwca 2010r w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
260.66 KB
405
ZARZĄDZENIE Nr 53/2010

ZARZĄDZENIE Nr 53/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
2.16 MB
389
ZARZĄDZENIE Nr 54/2010

ZARZĄDZENIE Nr 54/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
2.11 MB
382
Zarządzenie Nr 55/2010

Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 28 czerwca 2010 w sprawie powołania Zespołu Realizującego Zadania Projektu „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
25.86 KB
385
ZARZĄDZENIE Nr 56/2010

ZARZĄDZENIE Nr 56/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia  29 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w Publicznym Gimnazjum w Krynkach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
22.72 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 57/2010

ZARZĄDZENIE Nr 57/2010  WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia  29 czerwca 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej rzeczowych składników majątkowych znajdujących się w Szkole Podstawowej w Lubicni.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
22.36 KB
378
Zarządzenie Nr 58/2010


Zarządzenie Nr 58/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
23.45 KB
401
ZARZĄDZENIE 59/2010

ZARZĄDZENIE 59/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
190.7 KB
401
ZARZĄDZENIE Nr 60/2010

ZARZĄDZENIE Nr 60/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.01 MB
448
ZARZĄDZENIE NR 61/2010

ZARZĄDZENIE NR 61/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
244.22 KB
376
ZARZĄDZENIE Nr 62/2010

ZARZĄDZENIE Nr 62/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1 MB
402
ZARZĄDZENIE Nr 63/2010

ZARZĄDZENIE   Nr 63/2010 WÓJTA   GMINY    W BRODACH z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
14.03 KB
412
Zarządzenie Nr 64/2010

Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 01 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej , świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
26.25 KB
383
ZARZĄDZENIE 65/2010

ZARZĄDZENIE 65/2010  WÓJTA    GMINY   W BRODACH z dnia 02 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
40.3 KB
385
ZARZĄDZENIE Nr 66/2010

ZARZĄDZENIE Nr 66/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
562.52 KB
376
ZARZĄDZENIE NR 67/2010

ZARZĄDZENIE NR 67/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
21.34 KB
391
ZARZĄDZENIE NR 68/2010

ZARZĄDZENIE NR 68/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
22.52 KB
394
Zarządzenie Nr 69/2010

Zarządzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
21.16 KB
383
ZARZĄDZENIE 70/2010

ZARZĄDZENIE 70/2010 WÓJTA    GMINY   W BRODACH z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
235.55 KB
392
ZARZĄDZENIE Nr 71/2010

ZARZĄDZENIE Nr 71/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.1 MB
391
ZARZĄDZENIE NR 72/2010

ZARZĄDZENIE NR 72/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
47.96 KB
372
ZARZĄDZENIE Nr 73/2010

ZARZĄDZENIE Nr 73/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
526.15 KB
385
ZARZĄDZENIE Nr 74/2010

ZARZĄDZENIE Nr 74/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.01 MB
402
ZARZĄDZENIE NR 75/2010

ZARZĄDZENIE NR 75/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
120.88 KB
419
ZARZĄDZENIE NR 76/2010

ZARZĄDZENIE NR 76/2010 WÓJTA GMINY   W BRODACH z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
69.32 KB
421
ZARZĄDZENIE Nr 77/2010

ZARZĄDZENIE Nr 77/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 19 sierpnia 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
13.4 KB
408
Zarządzenie Nr 78/2010

Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 19 sierpnia 2010 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku specjalnego celowego dla Pani Magdaleny Spytkowskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
15.23 KB
402
Zarządzenie Nr 79/2010

Zarządzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach referenta ds. funduszu alimentacyjnego Ninę Sołtysik do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
20.85 KB
458
ZARZĄDZENIE Nr 80/2010

ZARZĄDZENIE Nr 80/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 sierpnia 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
12.85 KB
397
ZARZĄDZENIE Nr 81/2010

ZARZĄDZENIE Nr 81/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 20 sierpnia 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
13.25 KB
417
ZARZĄDZENIE NR 82/2010

ZARZĄDZENIE NR 82/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
166.57 KB
404
ZARZĄDZENIE Nr 83/2010

ZARZĄDZENIE Nr 83/2010 w Brodach WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-30
1.11 MB
401
ZARZĄDZENIE 84/2010

ZARZĄDZENIE 84/2010 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 06 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
73.97 KB
403
ZARZĄDZENIE Nr 85/2010

ZARZĄDZENIE Nr 85/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 06 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
843.99 KB
379
ZARZĄDZENIE Nr 85/1/2010

ZARZĄDZENIE Nr 85/1/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 14 września 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej po zmianach na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
48.88 KB
356
Zarządzenie Nr 86/2010

Zarządzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15 września 2010 roku w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
0 B
387
Zarządzenie Nr 87/2010

Zarządzenie Nr 87/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 15 września 2010 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
19.56 KB
428
ZARZĄDZENIE Nr 88/2010

ZARZĄDZENIE Nr 88/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
43.78 KB
377
ZARZĄDZENIE Nr 89/2010

ZARZĄDZENIE Nr 89/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
210.79 KB
363
ZARZĄDZENIE Nr 90/2010

ZARZĄDZENIE Nr 90/2010 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 17 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
75.29 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 91/2010

ZARZĄDZENIE  Nr 91/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
47.4 KB
401
Zarządzenie Nr 92/2010

Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 30 września 2010 roku W sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla Pana Zdzisława Wiśniewskiego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
15.14 KB
404
ZARZĄDZENIE 93/2010

ZARZĄDZENIE 93/2010 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
357.18 KB
378
ZARZĄDZENIE Nr 94/2010

ZARZĄDZENIE Nr 94/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-10-21
1.62 MB
369
ZARZĄDZENIE Nr 96/2010

ZARZĄDZENIE Nr 96/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
446.64 KB
390
ZARZĄDZENIE 97/2010

ZARZĄDZENIE 97/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 18 października 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
192.89 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 98/2010

ZARZĄDZENIE Nr 98/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 października 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
749.07 KB
404
Zarządzenie Nr 99/2010

Zarządzenie Nr 99/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 20 października 2010r. w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
3.57 MB
407
ZARZĄDZENIE Nr 100/2010

ZARZĄDZENIE Nr 100/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
672.23 KB
364
ZARZĄDZENIE 101/2010

ZARZĄDZENIE  101/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
263.48 KB
389
ZARZĄDZENIE Nr 102/2010

ZARZĄDZENIE Nr 102/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
812.56 KB
377
Zarządzenie Nr 103/2010

Zarządzenie Nr 103/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 2 listopada 2010 w sprawie powołania składu osobowego Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-16
55.03 KB
404
ZARZĄDZENIE NR 104/2010

ZARZĄDZENIE NR 104/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011 - 2014 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu GMINY BRODY na 2011 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
2.15 MB
383
ZARZĄDZENIE Nr 105/2010

ZARZĄDZENIE Nr 105/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
206.79 KB
376
ZARZĄDZENIE Nr 106/2010

ZARZĄDZENIE Nr 106/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
797.03 KB
357
Zarządzenie Nr 107/2010

Zarządzenie Nr 107/2010 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla Pana Zbigniewa Kwapisza.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
15.29 KB
415
ZARZĄDZENIE Nr 108/2010

ZARZĄDZENIE Nr 108/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
270.57 KB
358
ZARZĄDZENIE Nr 109/2010

ZARZĄDZENIE Nr 109/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
867.67 KB
378
ZARZĄDZENIE NR 110/2010

ZARZĄDZENIE NR 110/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
19.95 KB
387
Zarządzenie Nr 111/2010

Zarządzenie Nr 111/2010 Wójta Gminy Brody z dnia 06 grudnia 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
19.87 KB
392
ZARZĄDZENIE Nr 112/2010

ZARZĄDZENIE Nr 112/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn," Szkoła Podstawowa w Brodach".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
14.69 KB
372
ZARZĄDZENIE Nr 113/2010

ZARZĄDZENIE Nr 113/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie projektu planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
442.79 KB
384
Zarządzenie Nr 114/2010

Zarządzenie Nr 114/2010 Wójta Gminy Brody Z dnia 22 grudnia 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
19.75 KB
412
ZARZĄDZENIE Nr 115/2010

ZARZĄDZENIE Nr 115/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
178.35 KB
375
ZARZĄDZENIE Nr 116/2010

ZARZĄDZENIE Nr 116/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
356.26 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 117/2010

ZARZĄDZENIE Nr 117/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
1006.32 KB
388
ZARZĄDZENIE 118/2010

ZARZĄDZENIE 118/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
109.22 KB
357
ZARZĄDZENIE Nr 119/2010

ZARZĄDZENIE Nr 119/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
654.1 KB
371
ZARZĄDZENIE Nr 120/2010

ZARZĄDZENIE Nr 120/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
40.17 KB
356
ZARZĄDZENIE Nr 121/2009

ZARZĄDZENIE Nr 121/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
38.95 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 122/2010

ZARZĄDZENIE Nr 122/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
40.8 KB
374
ZARZĄDZENIE Nr 123/2010

ZARZĄDZENIE Nr 123/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
41.25 KB
372
ZARZĄDZENIE Nr 124/2010

ZARZĄDZENIE Nr 124/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła1" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
36.23 KB
382
ZARZĄDZENIE Nr 125/2010

ZARZĄDZENIE Nr 125/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
36 KB
367
ZARZĄDZENIE Nr 126/2010

ZARZĄDZENIE Nr 126/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6. prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe ..Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim na dowóz uczniów.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
33.76 KB
400
ZARZĄDZENIE NR 127/2010

ZARZĄDZENIE NR 127/2010 w Brodach WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
55.42 KB
393
ZARZĄDZENIE NR 128/2010

ZARZĄDZENIE NR 128/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
49.25 KB
372
ZARZĄDZENIE NR 129/2010

ZARZĄDZENIE NR 129/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
78.78 KB
375
ZARZĄDZENIE Nr 130/2010

ZARZĄDZENIE Nr 130/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
35.94 KB
381
ZARZĄDZENIE Nr 131/2010

ZARZĄDZENIE Nr 131/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
49.01 KB
377
ZARZĄDZENIE Nr 132 /2010

ZARZĄDZENIE Nr 132 /2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu dochodów i wydatków pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
26.38 KB
359
ZARZĄDZENIE Nr 133/2010

ZARZĄDZENIE Nr 133/2010 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej po zmianach na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-02-25
48.43 KB
372
ZARZĄDZENIE Nr 134/2010

ZARZĄDZENIE Nr 134/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 20010r. w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2011 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-03
75.9 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 135/2010

ZARZĄDZENIE Nr 135/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-03
23.04 KB
380
ZARZĄDZENIE NR 136/2010

ZARZĄDZENIE NR 136/2010 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-03-03
30.55 KB
350