Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2009
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2009 Pliki: 238
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 1/2009

Zarządzenie Nr 1/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 02.01.2009r. w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
271.85 KB
449
ZARZĄDZENIE Nr 2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 2/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 06.01.2009 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
161.06 KB
448
ZARZĄDZENIE Nr 3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 3/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 06.01.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu I otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
943.96 KB
450
ZARZĄDZENIE NR 4/2009

ZARZĄDZENIE NR 4/2009 WÓJTA GMINY   W BRODACH z dnia 09 stycznia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
229.19 KB
458
Zarządzenie Nr 5/2009

Zarządzenie Nr 5/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 19 stycznia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
98.04 KB
414
ZARZĄDZENIE NR 6/2009


ZARZĄDZENIE NR 6/2009 r.WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 19 stycznia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 71/2007r. Wójta Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia „Planu kont w Urzędzie Gminy w Brodach".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
532.58 KB
465
Zarządzenie Nr 7/2009

Zarządzenie Nr 7/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Grzelaka ze stanowiska Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
129.64 KB
415
Zarządzenie Nr 8/2009

Zarządzenie Nr 8/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
151.78 KB
431
Zarządzenie Nr 9/2009

Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 5 lutego 2009 roku W sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla Bogusławy Żaczek zam. Krynki ul. Długa 104, 27-230 Brody

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
114.24 KB
432
Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 10/09

Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 10/09 z dnia 5 lutego 2009r w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.18 MB
438
Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 11/09

Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 11/09 z dnia 17 lutego 2009r w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.19 MB
432
Zarządzenie Nr 12/2009

Zarządzenie Nr 12/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 17 lutego 2009 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.53 MB
474
Zarządzenie Wójta Gminy Brody 13/09

Zarządzenie Wójta Gminy Brody 13/09 z dnia 18 lutego 2009 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
138.26 KB
413
Zarządzenie Nr 14/2009

Zarządzenie Nr 14/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla Marty Barańskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
39.62 KB
451
ZARZĄDZENIE Nr 15/2009

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
64.51 KB
443
ZARZĄDZENIE Nr 16/2009

ZARZĄDZENIE Nr 16/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.73 MB
463
ZARZĄDZENIE Nr 17/2009

ZARZĄDZENIE Nr 17/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
266.88 KB
442
ZARZĄDZENIE Nr 18/2009

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
271.81 KB
425
ZARZĄDZENIE Nr 19/2009

ZARZĄDZENIE Nr 19/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
257.01 KB
414
ZARZĄDZENIE Nr 20/2009

ZARZĄDZENIE Nr 20/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
223.21 KB
457
ZARZĄDZENIE Nr 21/2009

ZARZĄDZENIE Nr 21/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
224.27 KB
423
ZARZĄDZENIE Nr 22/2009

ZARZĄDZENIE Nr 22/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
244.99 KB
423
ZARZĄDZENIE Nr 23/2009

ZARZĄDZENIE Nr 23/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia instrukcji prawidłowego wypełniania oferty i sprawozdania z realizacji zadania realizowanego na mocy przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.31 MB
456
ZARZĄDZENIE Nr 24/2009

ZARZĄDZENIE Nr 24/2009 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznego Gimnazjum w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
263.1 KB
405
ZARZĄDZENIE Nr 25/2009

ZARZĄDZENIE Nr 25/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planów finansowych dla Publicznego Gimnazjum w Rudzie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
246.77 KB
447
ZARZĄDZENIE Nr 26/2009

ZARZĄDZENIE Nr 26/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Brodach ul. Staszica 3 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
143.84 KB
418
ZARZĄDZENIE Nr 27/2009

ZARZĄDZENIE Nr 27/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
350.52 KB
409
ZARZĄDZENIE Nr 28/2009

ZARZĄDZENIE Nr 28/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.3 MB
434
ZARZĄDZENIE Nr 29/2009

ZARZĄDZENIE Nr 29/2009 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
130.67 KB
413
ZARZĄDZENIE Nr 30/2009

ZARZĄDZENIE Nr 30/2009 WÓJTA   GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
205.36 KB
410
ZARZĄDZENIE Nr 30/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 30/1/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
264.57 KB
447
ZARZĄDZENIE Nr 31/2009

ZARZĄDZENIE Nr 31/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
122.08 KB
404
ZARZĄDZENIE Nr 32/2009

ZARZĄDZENIE Nr 32/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
92.7 KB
485
ZARZĄDZENIE Nr 33/2009

ZARZĄDZENIE Nr 33/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
92.82 KB
448
ZARZĄDZENIE Nr 34/2009

ZARZĄDZENIE Nr 34/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
82.56 KB
426
ZARZĄDZENIE Nr 35/2009

ZARZĄDZENIE Nr 35/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
80.58 KB
418
ZARZĄDZENIE Nr 36/2009

ZARZĄDZENIE Nr 36/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
96.56 KB
441
ZARZĄDZENIE Nr 37/2009

ZARZĄDZENIE Nr 37/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
94.84 KB
430
ZARZĄDZENIE Nr 38 /2009

ZARZĄDZENIE Nr 38 /2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
794.11 KB
442
ZARZĄDZENIE Nr 39/2009

ZARZĄDZENIE Nr 39/2009 w Brodach WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
53.79 KB
416
ZARZĄDZENIE Nr 40/2009

ZARZĄDZENIE Nr 40/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
61.82 KB
427
ZARZĄDZENIE Nr 41/2009

ZARZĄDZENIE Nr 41/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
349.34 KB
441
Zarządzenie Nr 42/2009

Zarządzenie Nr 42/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie kontroli finansowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
164.5 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 43/2009

ZARZĄDZENIE Nr 43/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
288.01 KB
487
ZARZĄDZENIE Nr44/2009

ZARZĄDZENIE Nr44/2009 WÓJTA GMINY w BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
132.68 KB
508
ZARZĄDZENIE Nr 45/2009

ZARZĄDZENIE Nr 45/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Brodach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
43.21 KB
432
ZARZĄDZENIE Nr 46/2009

ZARZĄDZENIE Nr 46/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
299.99 KB
396
ZARZĄDZENIE Nr 47/2009

ZARZĄDZENIE Nr 47/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.38 MB
428
ZARZĄDZENIE Nr 48/2009

ZARZĄDZENIE Nr 48/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
396.51 KB
423
ZARZĄDZENIE Nr 49/2009

ZARZĄDZENIE Nr 49/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
273.61 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 50/2009

ZARZĄDZENIE Nr 50/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
242.74 KB
413
ZARZĄDZENIE Nr 51/2009

ZARZĄDZENIE Nr 51/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
250.06 KB
419
ZARZĄDZENIE Nr 52/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 52/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
215.28 KB
443
ZARZĄDZENIE Nr 52/1/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 52/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
280.05 KB
434
ZARZĄDZENIE Nr 52/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 52/2/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
262.44 KB
427
ZARZĄDZENIE Nr 53/2009

ZARZĄDZENIE Nr 53/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 02 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
43.53 KB
434
Zarządzenie Nr 54/2009

Zarządzenie Nr 54/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie ustalenia rozkładu i wymiaru czasu pracy Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
50.75 KB
429
Zarządzenie Nr 55/2009

Zarządzenie Nr 55/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 17 marca 2009r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
65.88 KB
500
ZARZĄDZENIE Nr 56/2009

ZARZĄDZENIE Nr 56/2009 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 25.03.2009r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
148.33 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 57/2009

ZARZĄDZENIE Nr 57/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
69.41 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 58/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 58/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
808.27 KB
474
Zarządzenie Nr 59/2009

Zarządzenie Nr 59/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
274.9 KB
425
ZARZĄDZENIE Nr 59/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 59/2/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profdaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
263.56 KB
445
ZARZĄDZENIE Nr 59/3/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 59/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
860.87 KB
439
ZARZĄDZENIE Nr 59/4/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 59/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
427.81 KB
413
ZARZĄDZENIE Nr 59/5/2009

ZARZĄDZENIE Nr 59/5/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
121.62 KB
410
ZARZĄDZENIE Nr 60

ZARZĄDZENIE Nr 60 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu plastycznego pn.: „Las w życiu człowieka" skierowanego do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
67.36 KB
404
Zarządzenie Nr 61/2009

Zarządzenie Nr 61/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
50.55 KB
423
Zarządzenie Nr 62/2009

Zarządzenie Nr 62/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Brody regulaminu okresowej oceny pracowników.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
26.52 KB
496
Zarządzenie Nr 63/2009

Zarządzenie Nr 63/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie szczególowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę siużbę w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
399.52 KB
492
ZARZĄDZENIE NR 64/2009

ZARZĄDZENIE NR 64/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
13.67 KB
463
ZARZĄDZENIE Nr 65/2009

ZARZĄDZENIE Nr 65/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
129.34 KB
436
ZARZĄDZENIE Nr 66/2009

ZARZĄDZENIE Nr 66/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
923.02 KB
426
ZARZĄDZENIE Nr 67/2009

ZARZĄDZENIE Nr 67/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach ul.Szkolna 77 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
281.85 KB
447
ZARZĄDZENIE Nr 67/1/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 67/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
270.94 KB
445
ZARZĄDZENIE Nr 67/2/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 67/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
246.06 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 67/3/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 67/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
247.3 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 67/4/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 67/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
305.54 KB
468
ZARZĄDZENIE Nr 68/2009

ZARZĄDZENIE Nr 68/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 27.04.09r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
212.73 KB
408
ZARZĄDZENIE Nr 69/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 69/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.44 MB
475
ZARZĄDZENIE Nr 70/2009

ZARZĄDZENIE Nr 70/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
261.81 KB
451
ZARZĄDZENIE NR 70/1/2009

ZARZĄDZENIE NR 70/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
72.94 KB
420
Zarządzenie Nr 71/2009

Zarządzenie Nr 71/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 6 maja 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody w roku 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
43.93 KB
443
Zarządzenie Nr 72/2009

Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
173.46 KB
502
ZARZĄDZENIE Nr 73/2009

ZARZĄDZENIE Nr 73/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
237.29 KB
403
ZARZĄDZENIE Nr 73/1/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 73/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.71 MB
479
ZARZĄDZENIE Nr 73/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 73/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
406.27 KB
391
ZARZĄDZENIE Nr 73/3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 73/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
270.08 KB
443
ZARZĄDZENIE Nr 73/4/2009

ZARZĄDZENIE Nr 73/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
241.01 KB
402
ZARZĄDZENIE Nr 74/2009

ZARZĄDZENIE Nr 74/2009  WÓJTA    GMINY   W BRODACH z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
41.78 KB
391
ZARZĄDZENIE Nr 75/2009

ZARZĄDZENIE Nr 75/2009 WÓJTA GMINY WBRODACH z dnia 13 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
12.32 KB
416
ZARZĄDZENIE Nr 76/2009

ZARZĄDZENIE Nr 76/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
1.36 MB
469
Zarządzenie Nr 77/2009

Zarządzenie Nr 77/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 2 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
8.3 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 78/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
90.79 KB
457
ZARZĄDZENIE Nr 78/1/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 78/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
271.12 KB
428
ZARZĄDZENIE Nr 78/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
277.38 KB
474
ZARZĄDZENIE Nr 78/3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
279.33 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 78/4/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 78/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
255.78 KB
414
ZARZĄDZENIE Nr 78/5/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/5/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
257.7 KB
391
ZARZĄDZENIE Nr 78/6/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 78/6/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
303.21 KB
435
ZARZĄDZENIE Nr 78/7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/7/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
263.36 KB
415
ZARZĄDZENIE Nr 78/8/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/8/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie ul. Widok 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
252.23 KB
427
ZARZĄDZENIE Nr 78/9/2009

ZARZĄDZENIE Nr 78/9/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnego Szkół w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-01
203.08 KB
413
Zarządzenie Nr 79/2009

Zarządzenie Nr 79/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 05.06.2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
11.61 KB
390
ZARZĄDZENIE NR 80/2009

ZARZĄDZENIE NR 80/2009 Wójta Gminv Brody z dn. 05.06.2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
9.66 KB
410
ZARZĄDZENIE Nr 81/2009

ZARZĄDZENIE Nr 81/2009 Wójta Gminy Brody z dnia. 05.06.2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
11.14 KB
409
Zarządzenie Nr 82/2009

Zarządzenie Nr 82/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
96.71 KB
401
Zarządzenie Nr 83/2009

Zarządzenie Nr 83/2009 w Brodach Wójta Gminy Brody z dnia 10.06.2009r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
17.87 KB
386
ZARZĄDZENIE NR 84/2009

ZARZĄDZENIE NR 84/2009 Wójta Gminy Brody Z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
17.88 KB
385
ZARZĄDZENIE Nr 85/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
671.86 KB
424
ZARZĄDZENIE Nr 85/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
18.46 KB
405
ZARZĄDZENIE Nr 85/2/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 85/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
457.34 KB
428
ZARZĄDZENIE Nr 85/3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
107.43 KB
386
ZARZĄDZENIE Nr 85/4/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Brodach ul.Szkolna 77 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
107.3 KB
399
ZARZĄDZENIE Nr 85/5/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/5/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
107.73 KB
380
ZARZĄDZENIE Nr 85/6/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/6/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
94.48 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 85/7/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 85/7/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
101.37 KB
410
ZARZĄDZENIE Nr 85/8/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 85/8/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
121.45 KB
397
ZARZĄDZENIE Nr 85/9/2009

ZARZĄDZENIE Nr 85/9/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
117.69 KB
408
ZARZĄDZENIE Nr 85/10/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 85/10/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie ul. Widok 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
114.2 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 86/2009

ZARZĄDZENIE Nr 86/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
672.87 KB
394
ZARZĄDZENIE NR 87/2009

ZARZĄDZENIE NR 87/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych w ewidencji księgowej podatków i opłat, Budżetu Gminy, Urzędu Gminy w Brodach jako jednostki budżetowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
42.75 KB
438
ZARZĄDZENIE NR 88/2009

ZARZĄDZENIE NR 88/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem p.p . terenu Lasów Państwowych Nadl. Ostrowiec Św. - siedlisk gospodarczych i nadmierną dewastacją drzew znajdujących się na gruncie prywatnym położonym w Borze Kunowskim ul. 4-go Lipca, oznaczonym jako dz.nr 397.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
18.04 KB
420
ZARZĄDZENIE NR 88/1/2009

ZARZĄDZENIE NR 88/1/2009 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
11.67 KB
391
ZARZĄDZENIE NR 89/2009

ZARZĄDZENIE NR 89/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 01 lipca 2009 roku w sprawie powierzenia realizacji zadania polegającego na likwidacji „dzikich wysypisk" odpadów na terenach stanowiących własność Gminy oraz wywozie na składowisko odpadów komunalnych powstających w Urzędzie Gminy z dwóch kontenerów 1100 1 i usuwaniu zwłok zwierzęcych z wypadków i zdarzeń losowych z jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Brody w 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
83.27 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 90/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
191.49 KB
408
ZARZĄDZENIE Nr 90/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
190.66 KB
411
ZARZĄDZENIE Nr 90/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.85 MB
415
ZARZĄDZENIE Nr 90/3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
18.9 KB
417
ZARZĄDZENIE Nr 90/4/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/4/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
921.36 KB
397
ZARZĄDZENIE Nr 90/5/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/5/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
181.41 KB
395
ZARZĄDZENIE Nr 90/6/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/6/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurawię na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
182.7 KB
401
ZARZĄDZENIE Nr 90/7/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/7/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
231.46 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 90/8/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/8/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
236.18 KB
399
ZARZĄDZENIE Nr 90/9/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/9/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
263.88 KB
435
ZARZĄDZENIE Nr 90/10/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/10/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Rudzie ul. Widok 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
219.26 KB
424
ZARZĄDZENIE Nr 90/11/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/11/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
247.74 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 90/12/2009

ZARZĄDZENIE Nr 90/12/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
124.43 KB
391
Zarządzenie nr 91/2009

Zarządzenie nr 91/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 10.07.2009r w sprawie powołania komisji do odbioru zadania pod nazwą „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Brody obejmującej obszar Brody, Krynki, Adamów, Dzi/urów, Ruda".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
22.48 KB
404
ZARZĄDZENIE Nr 92/2009

ZARZĄDZENIE Nr 92/09 Wójta Gminy Brody z dnia 27.07.2009r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny nakładów poniesionych ze środków własnych przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska" w Brodach na modernizację budynku mieszkalno - biurowego położonego w Brodach przy ul. St. Staszica 5 na działce nr 223/9 stanowiącej własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
48.4 KB
426
Zarządzenie Nr 93/2009

Zarządzenie Nr 93/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 lipca 2009 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
16.08 KB
406
Zarządzenie Nr 94/2009

Zarządzenie Nr 94/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 6 sierpnia 2009r. w sprawie wyznaczenia pracownika do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
21.03 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 95/2009

ZARZĄDZENIE Nr 95/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
267.4 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 95/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 95/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.58 MB
424
ZARZĄDZENIE NR 96/2009

ZARZĄDZENIE NR 96/2009 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 11.08.2009r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
90.46 KB
468
ZARZĄDZENIE NR 97/2009

ZARZĄDZENIE NR 97/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
19.02 KB
420
ZARZĄDZENIE Nr 98/2009

ZARZĄDZENIE Nr 98/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
99.99 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 99/2009

ZARZĄDZENIE Nr 99/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
106.28 KB
392
ZARZĄDZENIE Nr 100/2009

ZARZĄDZENIE Nr 100/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.64 MB
387
ZARZĄDZENIE Nr 101/2009

ZARZĄDZENIE Nr 101/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dziurowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
61.29 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 102/2009

ZARZĄDZENIE Nr 102/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
99.83 KB
389
ZARZĄDZENIE Nr 103/2009

ZARZĄDZENIE Nr 103/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
131.44 KB
406
ZARZĄDZENIE Nr 104/2009

ZARZĄDZENIE Nr 104/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Krynkach ul. Szkolna 1 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
123.48 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 105/2009

ZARZĄDZENIE Nr 105/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubieni ul. Iłżecka 20 na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
123.08 KB
401
ZARZĄDZENIE Nr 106/2009

ZARZĄDZENIE Nr 106/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
135.14 KB
381
ZARZĄDZENIE Nr 107/2009

ZARZĄDZENIE Nr 107/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Barańskiego w Krynkach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
124.29 KB
379
Zarządzenie Nr 108/2009

Zarządzenie Nr 108/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
137.87 KB
409
Zarządzenie Nr 109/2009

Zarządzenie Nr 109/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 26 sierpnia 2009 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
16.71 KB
388
ZARZĄDZENIE Nr 110/2009

ZARZĄDZENIE   Nr 110/2009 WÓJTA   GMINY    W BRODACH z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn." Szkoła Podstawowa w Stykowie".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
12.86 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 111/2009

ZARZĄDZENIE Nr 111/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.08 MB
406
ZARZĄDZENIE Nr 112/2009

ZARZĄDZENIE Nr 112/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
607.49 KB
407
ZARZĄDZENIE Nr 112/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 112/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie kontroli finansowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
53.4 KB
414
ZARZĄDZENIE Nr 112/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 112/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
84.23 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 113/2009

ZARZĄDZENIE Nr 113/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
99.42 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 113/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 113/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.83 MB
382
ZARZĄDZENIE Nr 113/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 113/2/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 02 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
45.21 KB
396
ZARZĄDZENIE NR 114/2009

ZARZĄDZENIE NR 114/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 września 2009r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu GMINY BRODY na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
21.89 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 114/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 114/1/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 21 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
45.05 KB
380
ZARZĄDZENIE Nr 115/2009

ZARZĄDZENIE Nr 115/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.5 MB
402
ZARZĄDZENIE NR 115/1/2009

ZARZĄDZENIE NR 115/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 86/1/2009 Wójta Gminy w Brodach w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
25.44 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 116/2009

ZARZĄDZENIE Nr 116/2009 WÓJTA   GMINY  W BRODACH z dnia 25 września 2009 roku w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
52.78 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 117/2009

ZARZĄDZENIE Nr 117/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
1.84 MB
375
ZARZĄDZENIE Nr 117/2009

ZARZĄDZENIE Nr 117/1/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
82.98 KB
409
Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 117/2/2009

Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 117/2/2009 z dnia 25.09.2009 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej uprawnionym pracownikom gminnych instytucji kultury oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
64.44 KB
737
ZARZĄDZENIE Nr 117/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 117/1/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
82.98 KB
379
ZARZĄDZENIE Nr 118/2009

ZARZĄDZENIE Nr 118/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 września 2009r. w sprawie przekazywania zawartych umów do Referatu Finansów Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
13.02 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 118/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 118/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
18.36 KB
382
ZARZĄDZENIE Nr 118/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 118/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 29 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
949.71 KB
388
Zarządzenie Nr 119/2009

Zarządzenie Nr 119/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 02 października 2009 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
18.32 KB
373
ZARZĄDZENIE NR 120/2009

ZARZĄDZENIE NR 120/2009 Wójta Gminy Brody Z dnia 08 października 2009 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-27
19.39 KB
386
ZARZĄDZENIE Nr 121/2009

ZARZĄDZENIE Nr 121/2009 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 08 października 2009 w sprawie ustalenia stawki opłaty za umieszczenie reklam, tablic informacyjnych, poza pasem drogowym dróg gminnych na terenach i obiektach będących własnością Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
28.91 KB
383
ZARZĄDZENIE Nr 122/2009

ZARZĄDZENIE Nr 122/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
661.28 KB
384
ZARZĄDZENIE Nr 122/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 122/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.3 MB
408
ZARZĄDZENIE Nr 122/2/2009

ZARZĄDZENIE Nr 122/2/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 października 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
24.27 KB
375
ZARZĄDZENIE Nr 122/3/2009

ZARZĄDZENIE Nr 122/3/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 08 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
80.7 KB
391
ZARZĄDZENIE NR 123/2009

ZARZĄDZENIE NR 123/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 08 października 2009 roku W sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
22.2 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 124/2009

ZARZĄDZENIE Nr 124/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 13 października.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu II otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
146.84 KB
379
Zarządzenie Nr 125/2009

Zarządzenie Nr 125/2009 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06 października 2009 roku w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego specjalnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
14.84 KB
393
ZARZĄDZENIE NR 126/09

ZARZĄDZENIE NR 126/09 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20 października 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania systemu sygnalizacji włamania, odkurzacza oraz suszarki do rąk z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
23.3 KB
414
ZARZĄDZENIE Nr 127/2009

ZARZĄDZENIE Nr 127/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
923.96 KB
404
ZARZĄDZENIE NR 127/1/2009

ZARZĄDZENIE NR 127/1/2009 WÓJTA GMINY   W BRODACH z dnia 30 paździrnika 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
24.98 KB
390
ZARZĄDZENIE Nr 128/2009

ZARZĄDZENIE Nr 128/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji celowej na inwestycje z budżetu Gminy Brody dla Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach ul. Starachowicka 9.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
51.04 KB
383
ZARZĄDZENIE Nr 129/2009

ZARZĄDZENIE Nr 129/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
295.93 KB
410
ZARZĄDZENIE Nr 129/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 129/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
1.58 MB
394
ZARZĄDZENIE Nr 130/2009

ZARZĄDZENIE Nr 130/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
144.92 KB
373
ZARZĄDZENIE Nr 130/1/09

ZARZĄDZENIE Nr 130/1/09 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej - Lokalu użytkowego Nr 2 o pow. użytkowej 1369,5 m , położonej w Brodach przy ul. Stanisława Staszica 3 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brodach przy ul. Piaskowej, gmina Brody i ustalenia ceny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
32.15 KB
398
ZARZĄDZENIE Nr 131/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 131/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 02 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
480.85 KB
387
Zarządzenie Nr 132/2009

Zarządzenie Nr 132/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 17 listopada 2009 w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gmin Brody w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
146.77 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 133/2009

ZARZĄDZENIE Nr 133/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
237.95 KB
360
ZARZĄDZENIE Nr 134/2009

ZARZĄDZENIE Nr 134/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
858.55 KB
414
ZARZĄDZENIE Nr 135/2009

ZARZĄDZENIE Nr 135/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
813.48 KB
402
ZARZĄDZENIE Nr 136/2009

ZARZĄDZENIE Nr 136/2009 w Brodach WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
214.06 KB
393
ZARZĄDZENIE Nr 137/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 137/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
463.6 KB
369
ZARZĄDZENIE Nr 138/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 138/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
211.09 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 139/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 139/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 01 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
541.87 KB
397
ZARZĄDZENIE Nr 140/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 140/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 04 grudnia 2009 r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
14.83 KB
424
ZARZĄDZENIE NR 141/2009

ZARZĄDZENIE  NR 141/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie utworzenia funduszu nagród w 2009 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
21.11 KB
424
ZARZĄDZENIE Nr 142/2009

ZARZĄDZENIE Nr 142/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
163.57 KB
399
ZARZĄDZENIE Nr 143/2009

ZARZĄDZENIE Nr 143/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
360.08 KB
388
Zarządzenie Nr 144/2009

Zarządzenie Nr 144/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 22 grudnia 2009 roku w spawie powołania Komisji Odbiorowej

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
20.8 KB
403
ZARZĄDZENIE Nr 144/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 144/1/2009 WÓJTA  GMINY   W BRODACH z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
44.7 KB
397
Zarządzenie Nr 145/2009

Zarządzenie Nr 145/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 28 grudnia 2009r W sprawie powołania Komisji ds. pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
43.81 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 145/1/2009

ZARZĄDZENIE   Nr 145/1/2009 WÓJTA   GMINY    W BRODACH z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego na majątek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
789.82 KB
412
ZARZĄDZENIE Nr 146/2009

ZARZĄDZENIE Nr 146/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
32.52 KB
421
ZARZĄDZENIE Nr 147/2009

ZARZĄDZENIE Nr 147/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
85.88 KB
405
ZARZĄDZENIE Nr 148/2009

ZARZĄDZENIE Nr 148/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
40.7 KB
376
ZARZĄDZENIE Nr 149/2009

ZARZĄDZENIE Nr 149/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
37.69 KB
453
ZARZĄDZENIE Nr 150/2009

ZARZĄDZENIE Nr 150/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
593.8 KB
420
ZARZĄDZENIE NR 151/2009

ZARZĄDZENIE NR 151/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2010.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
51.41 KB
397
ZARZĄDZENIE NR 152/2009

ZARZĄDZENIE NR 152/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
80.64 KB
392
ZARZĄDZENIE NR 153/2009

ZARZĄDZENIE NR 153/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2010 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
45.03 KB
412
ZARZĄDZENIE Nr 154/2009

ZARZĄDZENIE Nr 154/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipiu ul. Starachowicka 84, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nasza Szkoła" w Lipiu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
40.5 KB
397
ZARZĄDZENIE Nr 155/2009

ZARZĄDZENIE Nr 155/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie ul. Widok 1, prowadzoną przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
39.05 KB
421
ZARZĄDZENIE Nr 156/2009

ZARZĄDZENIE Nr 156/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudniku ul. Ostrowiecka 42, prowadzoną przez Stowarzyszenie na rzecz EKO Rozwoju Wsi Rudnik w Rudniku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
40.67 KB
401
ZARZĄDZENIE Nr 157/2009

ZARZĄDZENIE Nr 157/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzoną przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
39.81 KB
409
ZARZĄDZENIE Nr 158/2009

ZARZĄDZENIE Nr 158/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Stawie Kunowskim ul. Szkolna 6, prowadzonego przez Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" w Stawie Kunowskim.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
35.32 KB
412
ZARZĄDZENIE Nr 159/2009

ZARZĄDZENIE Nr 159/2009 WÓJTA   GMINY   W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia i przyznawania dotacji dla Niepublicznego Punku Przedszkolnego w Rudzie ul. Widok 5, prowadzonego przez osobę fizyczną Panią Barbarę Pikus.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
35.33 KB
385
Zarządzenie Nr 160/2009

Zarządzenie Nr 160/2009 WÓJTA GMINY BRODY z dnia 31.12.2009r. w sprawie powołania Komisji Odbiorczej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
18.63 KB
388
ZARZĄDZENIE Nr 161/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 161/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
64.15 KB
400
ZARZĄDZENIE NR 162/2009

ZARZĄDZENIE NR 162/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie określenia zasad i warunków korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
324.88 KB
468
ZARZĄDZENIE Nr 162/1/2009

ZARZĄDZENIE Nr 162/1/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
412.92 KB
427
ZARZĄDZENIE Nr 163/2009

ZARZĄDZENIE Nr 163/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
25.46 KB
394
ZARZĄDZENIE Nr 164/2009

ZARZĄDZENIE  Nr 164/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym dla Urzędu Gminy w Brodach na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
404.06 KB
389
Zarządzenie Nr 165/2009

Zarządzenie Nr 165/2009 Wójta Gminy Brody z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
77.73 KB
422
ZARZĄDZENIE Nr 166/2009

ZARZĄDZENIE   Nr 166/2009 WÓJTA   GMINY    W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
23.78 KB
395
ZARZĄDZENIE Nr 167/2009

ZARZĄDZENIE Nr 167/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
83.84 KB
380
ZARZĄDZENIE NR 168/2009

ZARZĄDZENIE NR 168/2009 WOJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie rocznego planu amortyzacji środków trwałych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2010r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
77.64 KB
400
ZARZĄDZENIE NR 169/2009

ZARZĄDZENIE NR 169/2009 WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 31 grudnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-09-28
29.88 KB
392