Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2008
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2008 Pliki: 104
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 1/08

Zarządzenie Nr 1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.01.2008r. w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
21.86 KB
446
Zarządzenie Nr 2/08

Zarządzenie Nr 2/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.01.2008r. w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego Do Spraw Pożytku Publicznego w Gminie Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
46.35 KB
434
Zarządzenie Nr 3/08

Zarządzenie Nr 3/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.01.2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
240.68 KB
414
Zarządzenie Nr 4/08

Zarządzenie Nr 4/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.02.2008r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
21.48 KB
426
Zarządzenie Nr 5/08

Zarządzenie Nr 5/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.02.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wizji lokalnej w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w miejscowości Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
23.7 KB
475
Zarządzenie Nr 6/08

Zarządzenie Nr 6/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.02.2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
24.4 KB
419
Zarządzenie Nr 7/08

Zarządzenie Nr 7/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.02.2008r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej sfinansowania zadłużenia za energię elektryczną.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
20.63 KB
404
Zarządzenie Nr 8/08

Zarządzenie Nr 8/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
43.1 KB
436
Zarządzenie Nr 9/08

Zarządzenie Nr 9/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
239.19 KB
432
Zarządzenie Nr 10/08

Zarządzenie Nr 10/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.02.2008r. w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gmin Brody w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
326.89 KB
469
Zarządzenie Nr 11/08

Zarządzenie Nr 11/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
555.09 KB
459
Zarządzenie Nr 12/08

Zarządzenie Nr 12/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
43 KB
430
Zarządzenie Nr 13/08

Zarządzenie Nr 13/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
32.48 KB
408
Zarządzenie Nr 14/08

Zarządzenie Nr 14/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
348.91 KB
402
Zarządzenie Nr 15/08

Zarządzenie Nr 15/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na 2008 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
204.58 KB
437
Zarządzenie Nr 16/08

Zarządzenie Nr 16/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
58.41 KB
430
Zarządzenie Nr 17/08

Zarządzenie Nr 17/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
34.23 KB
444
Zarządzenie Nr 18/08

Zarządzenie Nr 18/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
55.16 KB
436
Zarządzenie Nr 18/1/08

Zarządzenie Nr 18/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
18.65 KB
431
Zarządzenie Nr 19/08

Zarządzenie Nr 19/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
16.11 KB
410
Zarządzenie Nr 20/08

Zarządzenie Nr 20/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.03.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
24.22 KB
433
Zarządzenie Nr 21/08

Zarządzenie Nr 21/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
16.93 KB
429
Zarządzenie Nr 22/08

Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn." Szkoła Podstawowa w Stykowie".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
12 KB
411
Zarządzenie Nr 23/08

Zarządzenie Nr 23/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
19.27 KB
419
Zarządzenie Nr 24/08

Zarządzenie Nr 24/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.03.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-22
48.15 KB
386
Zarządzenie Nr 25/08

Zarządzenie Nr 25/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.04.2008r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia gminnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
40.72 KB
438
Zarządzenie Nr 26/08

Zarządzenie Nr 26/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
71.06 KB
401
Zarządzenie Nr 27/08

Zarządzenie Nr 27/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r. w sprawie powołanie Zespółu do spraw Aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
19.32 KB
427
Zarządzenie Nr 28/08

Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia publicznej zbiórki pieniędzy na odbudowę wieży klasztoru na Świętym Krzyżu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
28.61 KB
435
Zarządzenie Nr 28/1/08

Zarządzenie Nr 28/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.04.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
84.45 KB
397
Zarządzenie Nr 29/08

Zarządzenie Nr 29/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.05.2008r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/06 z dnia 10 stycznia 2006r. w sprawie zasad i trybu dokonywania obsady stanowisk kierowniczych i samodzielnych stanowisk pracy oraz pozostałych stanowisk urzędniczych w Urzędzie Gminy w Brodach i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
27.14 KB
428
Zarządzenie Nr 30/08

Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 06.05.2008r. w sprawie : powołania Gminnej Rady Sportu w Brodach, ustalenia jej składu osobowego i regulaminu działania.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
89.25 KB
454
Zarządzenie Nr 31/08

Zarządzenie Nr 31/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.05.2008r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
34.57 KB
424
Zarządzenie Nr 32/08

Zarządzenie Nr 32/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.05.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
105.95 KB
409
Zarządzenie Nr 33/08

Zarządzenie Nr 33/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
180.71 KB
382
Zarządzenie Nr 34/08

Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2008r. w sprawie ustalenia stawek stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
1.14 MB
469
Zarządzenie Nr 35/08

Zarządzenie Nr 35/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.06.2008r. w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
17.72 KB
405
Zarządzenie Nr 36/08

Zarządzenie Nr 36/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.06.2008r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych znajdujących się w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
25.49 KB
388
Zarządzenie Nr 37/08

Zarządzenie Nr 37/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.06.2008r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
14.98 KB
413
Zarządzenie Nr 38/08

Zarządzenie Nr 38/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
75.06 KB
419
Zarządzenie Nr 40/08

Zarządzenie Nr 40/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 20.06.2008r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
23.28 KB
441
Zarządzenie Nr 41/08

Zarządzenie Nr 41/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r. w sprawie delegacji służbowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
78.23 KB
421
Zarządzenie Nr 42/08

Zarządzenie Nr 42/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r. w sprawie szczegółowych warunków pomocy finansowej dla osób podejmujących się usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
16.24 KB
418
Zarządzenie Nr 43/08

Zarządzenie Nr 43/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
55.21 KB
447
Zarządzenie Nr 44/08

Zarządzenie Nr 44/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.06.2008r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów i wydatków dochodów własnych dla Urzędu Gminy w Brodach na 2008 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
20.73 KB
421
Zarządzenie Nr 45/08

Zarządzenie Nr 45/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
1.21 MB
521
Zarządzenie Nr 46/08

Zarządzenie Nr 46/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r. w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
30.58 KB
423
Zarządzenie Nr 47/08

Zarządzenie Nr 47/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
339.38 KB
408
Zarządzenie Nr 48/08

Zarządzenie Nr 48/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.07.2008r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
28.36 KB
400
Zarządzenie Nr 48/1/08

Zarządzenie Nr 48/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.07.2008r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
130.06 KB
470
Zarządzenie Nr 49/08

Zarządzenie Nr 49/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.07.2008r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, dotyczącej przyznania zasiłku celowego dla rodziny.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
13.49 KB
387
Zarządzenie Nr 50/08

Zarządzenie Nr 50/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r. w sprawie powołania Komisji do spraw oszacowania strat powstałych w wyniku pożaru, krjry wystąpił w dniach 27.06.2008r - 09.07.2008r. na nieruchomościach gruntowych położonych w Brodach(łąki).

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
20.43 KB
409
Zarządzenie Nr 50/II/08

Zarządzenie Nr 50/II/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.07.2008r. w sprawie opracowania Rocznego Plan Realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brody w latach 2008/2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
13.68 KB
396
Zarządzenie Nr 51/08

Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.07.2008r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
22.31 KB
405
Zarządzenie Nr 52/08

Zarządzenie Nr 52/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r. w sprawie udzielenia dotacji na realizacje zadań publicznych Gmin Brody w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
168.14 KB
412
Zarządzenie Nr 52/1/08

Zarządzenie Nr 52/1/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.07.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
129.59 KB
406
Zarządzenie Nr 53/08

Zarządzenie Nr 53/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r. w sprawie powołania II Gminnej Komisji Oceniającej d/s do oceny ofert składanych prze/, jednostki organizacyjne Gminy w procedurze CPP w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Programu Integracji Społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
34.21 KB
398
Zarządzenie Nr 54/08

Zarządzenie Nr 54/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.08.2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Młynek, gm. Brody, w pobliżu ul. Podgórskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 925/4 o powierzchni 0,6900 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej KW 8338.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
20.04 KB
408
Zarządzenie Nr 55/08

Zarządzenie Nr 55/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r. w sprawie powołania komisji do spraw przekazania w użyczenie Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach majątku stanowiącego minie komunalne Gminy Brody, niezbędnego do prowadzenia działalności statutowej Zakładu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
23.56 KB
451
Zarządzenie Nr 56/08

Zarządzenie Nr 56/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r. w sprawie określenia i stosowania zasad polityki rachunkowości w jednostkach organizacyjnych powiązanych z budżetem gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
321.24 KB
403
Zarządzenie Nr 57/08

Zarządzenie Nr 57/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.08.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu nr 71/2007 Wójta Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia Planu kont w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
141.39 KB
456
Zarządzenie Nr 58/2008

Zarządzenie Wójta Gminy Brody Nr 58/2008 z dnia 20 .08.2008r w sprawie zatwierdzenia Rocznego Plan Realizacyjnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Brody w latach 2008/2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
129.87 KB
412
Zarządzenie Nr 59/08

Zarządzenie Nr 59/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r. w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
20.09 KB
448
Zarządzenie Nr 60/08

Zarządzenie Nr 60/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.08.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
70 KB
396
Zarządzenie Nr 61/08

Zarządzenie Nr 61/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizacje zadań publicznych w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
184.82 KB
413
Zarządzenie Nr 62/08

Zarządzenie Nr 62/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. Szkoła Podstawowa w Stykowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
12.58 KB
426
Zarządzenie Nr 63/08

Zarządzenie Nr 63/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.08.2008r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
39.01 KB
417
Zarządzenie Nr 64/08

Zarządzenie Nr 64/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r. w sprawie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. Szkoła Podstawowa w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
12.67 KB
418
Zarządzenie Nr 65/08

Zarządzenie Nr 65/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r. w sprawie instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
95.13 KB
467
Zarządzenie Nr 66/08

Zarządzenie Nr 66/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.09.2008r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Skarbnikowi Gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
24.06 KB
418
Zarządzenie Nr 67/08

Zarządzenie Nr 67/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
23.57 KB
416
ZARZĄDZENIE NR 68/2008

ZARZĄDZENIE NR 68/2008r. WÓJTA GMINY W BRODACH z dnia 12 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
153.37 KB
398
Zarządzenie Nr 69/08

Zarządzenie Nr 69/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.09.2008r. w sprawie delegacji służbowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
21.12 KB
403
Zarządzenie Nr 70/08

Zarządzenie Nr 70/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.09.2008r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
16.76 KB
419
Zarządzenie Nr 71/08

Zarządzenie Nr 71/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.09.2008r. w sprawie powołania zespołu ds. wdrażania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
163.09 KB
399
Zarządzenie Nr 72/08

Zarządzenie Nr 72/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
16.77 KB
434
Zarządzenie Nr 73/08

Zarządzenie Nr 73/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach inspektora ds. świadczeń rodzinnych Martynę Kuterę do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
23.67 KB
440
Zarządzenie Nr 74/08

Zarządzenie Nr 74/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach referenta ds. funduszu alimentacyjnego Ninę Sołtysik do przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego , oraz odebrania oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
16.01 KB
421
Zarządzenie Nr 75/08

Zarządzenie Nr 75/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.09.2008r. w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
21.65 KB
403
Zarządzenie Nr 76/08

Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.09.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
96.18 KB
449
Zarządzenie Nr 77/08

Zarządzenie Nr 77/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 71/2007 Wójta Gminy w Brodach w sprawie wprowadzenia Planu kont w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
124.94 KB
420
Zarządzenie Nr 78/08

Zarządzenie Nr 78/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2008r. w spawie powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
18.19 KB
410
Zarządzenie Nr 79/08

Zarządzenie Nr 79/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 14.10.2008r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w gminie Brody w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
1.33 MB
421
Zarządzenie Nr 80/08

Zarządzenie Nr 80/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.10.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
1.02 MB
400
Zarządzenie Nr 81/08

Zarządzenie Nr 81/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 23.10.2008r. w sprawie: instrukcji archiwalnej określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego w Urzędzie Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
4.04 MB
418
Zarządzenie Nr 82/08

Zarządzenie Nr 82/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
155.19 KB
428
Zarządzenie Nr 83/08

Zarządzenie Nr 83/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
183.59 KB
411
Zarządzenie Nr 84/08

Zarządzenie Nr 84/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
714.48 KB
404
Zarządzenie Nr 85/08

Zarządzenie Nr 85/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Inwestycyjnego w UG Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
136.57 KB
391
Zarządzenie Nr 86/08

Zarządzenie Nr 86/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.11.2008r. w sprawie określenia szczegółowych zadań dla Sekretarza Gminy Brody Pani Barbary Lipa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
347.59 KB
398
Zarządzenie Nr 87/08

Zarządzenie Nr 87/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r. w sprawie projektu budżetu GMINY BRODY na 2009 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
192.55 KB
408
Zarządzenie Nr 88/08

Zarządzenie Nr 88/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2008r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
146.33 KB
392
Zarządzenie Nr 89/08

Zarządzenie Nr 89/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.11.2008r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
525.39 KB
410
Zarządzenie Nr 90/08

Zarządzenie Nr 90/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2008r. w sprawie utworzenia funduszu nagród w 2008 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
179.86 KB
421
Zarządzenie Nr 91/08

Zarządzenie Nr 91/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
144.96 KB
395
Zarządzenie Nr 92/08

Zarządzenie Nr 92/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.12.2008r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
148.82 KB
408
Zarządzenie Nr 93/08

Zarządzenie Nr 93/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.12.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
127.06 KB
424
Zarządzenie Nr 94/08

Zarządzenie Nr 94/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Młynku w pobliżu ul Podgórskiej, gmina Brody przeznaczonej do sprzedaży w drodze II przetargu ustnego ograniczonego dla właścicieli działek sąsiednich.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
19.47 KB
405
Zarządzenie Nr 95/08

Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy w Brodach dla samorządowych instytucji kultury na rok 2009.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
54.01 KB
406
Zarządzenie Nr 96/08

Zarządzenie Nr 96/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
76.29 KB
401
Zarządzenie Nr 97/08

Zarządzenie Nr 97/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie zasad przekazywania środków finansowych z budżetu Gminy w Brodach dla gminnych jednostek budżetowych na 2009 rok.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
48.47 KB
415
Zarządzenie Nr 98/08

Zarządzenie Nr 98/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie stosowanych symboli dokumentów księgowych w ewidencji księgowej podatków i opłat, Budżetu Gminy, Urzędu Gminy w Brodach jako jednostki budżetowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
37.23 KB
443
Zarządzenie Nr 99/08

Zarządzenie Nr 99/08 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2010-12-28
189.59 KB
400
Zarządzenie Nr 69/07

Zarządzenie Nr 69/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w dokumentacji zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
316.52 KB
412