Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2007
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2007 Pliki: 90
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 1/07

Zarządzenie Nr 1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 03.01.2007r. w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
24.41 KB
448
Zarządzenie Nr 2/07

Zarządzenie Nr 2/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie korzystania z samochodu osobowego "Volswagen Bus" oraz Espero przez pracowników Urzędu Gminy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
10.84 KB
476
Zarządzenie Nr 3/07

Zarządzenie Nr 3/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.01.2007r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 2/2006 z dnia 10.01.2006r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
20.18 KB
456
Zarządzenie Nr 4/07

Zarządzenie Nr 4/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: trybu likwidacji Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
42.95 KB
501
Zarządzenie Nr 5/07

Zarządzenie Nr 5/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie: powołania likwidatora Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
12.81 KB
470
Zarządzenie Nr 5/1/07

Zarządzenie Nr 5/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 16.01.2007r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
20.95 KB
458
Zarządzenie Nr 6/07

Zarządzenie Nr 6/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
31.39 KB
452
Zarządzenie Nr 7/07

Zarządzenie Nr 7/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
12.9 KB
494
Zarządzenie Nr 8/07

Zarządzenie Nr 8/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.01.2007r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
148.67 KB
483
Zarządzenie Nr 9/07

Zarządzenie Nr 9/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.01.2007r. w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
14.63 KB
451
Zarządzenie Nr 10/07

Zarządzenie Nr 10/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.02.2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarz.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
18.25 KB
436
Zarządzenie Nr 11/07

Zarządzenie Nr 11/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 08.03.2007r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Brody Nr 3/2002 z dnia 27 listopada 2002r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
12.87 KB
446
Zarządzenie Nr 12/07

Zarządzenie Nr 12/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 09.03.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr2/2006 z dnia 10 stycznia 2006r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
20.41 KB
449
Zarządzenie Nr 13/07

Zarządzenie Nr 13/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
450.12 KB
451
Zarządzenie Nr 14/07

Zarządzenie Nr 14/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
27.3 KB
456
Zarządzenie Nr 15/07

Zarządzenie Nr 15/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
35.92 KB
473
Zarządzenie Nr 16/07

Zarządzenie Nr 16/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
40.36 KB
470
Zarządzenie Nr 17/07

Zarządzenie Nr 17/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
34.45 KB
450
Zarządzenie Nr 18/07

Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
51.81 KB
462
Zarządzenie Nr 19/07

Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek oświatowych na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
295.64 KB
459
Zarządzenie Nr 20/07

Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
223.17 KB
457
Zarządzenie Nr 20/1/07

Zarządzenie Nr 20/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
71.81 KB
472
Zarządzenie Nr 21/07

Zarządzenie Nr 21/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.03.2007r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2007 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
208.58 KB
468
Zarządzenie Nr 22/07

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
19.07 KB
486
Zarządzenie Nr 23/07

Zarządzenie Nr 23/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Brodach po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
249.61 KB
451
Zarządzenie Nr 24/07

Zarządzenie Nr 24/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.03.2007r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
31.65 KB
481
Zarządzenie Nr 25/07

Zarządzenie Nr 25/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 05.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
33.45 KB
442
Zarządzenie Nr 26/07

Zarządzenie Nr 26/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2007 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
147.28 KB
447
Zarządzenie Nr 27/07

Zarządzenie Nr 27/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
54.3 KB
447
Zarządzenie Nr 28/07

Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 24.04.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
16.27 KB
432
Zarządzenie Nr 29/07

Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bordach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
49.68 KB
464
Zarządzenie Nr 30/07

Zarządzenie Nr 30/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
57.86 KB
502
Zarządzenie Nr 31/07

Zarządzenie Nr 31/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.04.2007r. w sprawie: powołania stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
13.72 KB
450
Zarządzenie Nr 32/07

Zarządzenie Nr 32/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
9.48 KB
454
Zarządzenie Nr 33/07

Zarządzenie Nr 33/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.04.2007r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Bordach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
16.45 KB
460
Zarządzenie Nr 34/07

Zarządzenie Nr 34/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie upoważnień do autoryzacji operacji gospodarczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
20.26 KB
458
Zarządzenie Nr 35/07

Zarządzenie Nr 35/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.05.2007r. w sprawie określenia szczegółowych zadań dla Sekretarza Gminy Brody Pana Andrzeja Przygody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
37.43 KB
460
Zarządzenie Nr 36/07

Zarządzenie Nr 36/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Krynkach oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
109.08 KB
498
Zarządzenie Nr 37/07

Zarządzenie Nr 37/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 10.05.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
16.72 KB
461
Zarządzenie Nr 38/07

Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 21.05.2007r. w sprawie zmina w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
23.17 KB
452
Zarządzenie Nr 39/07

Zarządzenie Nr 39/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.05.2007r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w 2007r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
154.1 KB
455
Zarządzenie Nr 39/1/07

Zarządzenie Nr 39/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.05.2007r. w sprawie: udzielenia poręczenia dla Stowarzyszenia Brody Nad Kamienną.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
27.83 KB
454
Zarządzenie Nr 40/07

Zarządzenie Nr 40/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.06.2007r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzania konkursu "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
14.75 KB
424
Zarządzenie Nr 41/07

Zarządzenie Nr 41/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie: powołania Komisji do oceny dokumentacji znajdującej się w archiwum Urzędu Gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
13.79 KB
462
Zarządzenie Nr 42/07

Zarządzenie Nr 42/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.06.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
303.66 KB
457
Zarządzenie Nr 42/1/07

Zarządzenie Nr 42/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.07.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
45.24 KB
448
Zarządzenie Nr 43/07

Zarządzenie Nr 43/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 02.08.2007r. w sprawie: odwołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
14.79 KB
444
Zarządzenie Nr 44/07

Zarządzenie Nr 44/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 17.08.2007r. w sprawie: powołania komisji ustalającej zasoby gruntów i doprowadzania do przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
19.84 KB
441
Zarządzenie Nr 45/07

Zarządzenie Nr 45/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 22.08.2007r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
14.34 KB
446
Zarządzenie Nr 46/07

Zarządzenie Nr 46/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.08.2007r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
174.4 KB
483
Zarządzenie Nr 47/07

Zarządzenie Nr 47/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/06 z dnia 10.01.2006r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
20.87 KB
457
Zarządzenie Nr 48/07

Zarządzenie Nr 48/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.08.2007r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
47.67 KB
486
Zarządzenie Nr 49/07

Zarządzenie Nr 49/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.08.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
283.62 KB
443
Zarządzenie Nr 50/07

Zarządzenie Nr 50/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.09.2007r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
14.59 KB
458
Zarządzenie Nr 51/07

Zarządzenie Nr 51/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 07.09.2007r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu oraz powołania Komisji do rozpatrywania ofert w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2007r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
435.44 KB
435
Zarządzenie Nr 51/1/07

Zarządzenie Nr 51/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.09.2007r. w sprawie: zwiększenia wartości początkowej środka trwałego pn. "Szkoła Podstawowa w Brodach".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
10.11 KB
449
Zarządzenie Nr 52/07

Zarządzenie Nr 52/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 25.09.2007r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
83.45 KB
973
Zarządzenie Nr 53/07

Zarządzenie Nr 53/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.09.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
1.73 MB
459
Zarządzenie Nr 54/07

Zarządzenie Nr 54/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
99.2 KB
447
Zarządzenie Nr 54/1/07

Zarządzenie Nr 54/1/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01.10.2007r. w sprawie: regulaminu udzielania dofinansowania na realizacje prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
281.76 KB
442
Zarządzenie Nr 55/07

Zarządzenie Nr 55/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 11.10.2007r. w sprawie: udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w 2007roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
896.69 KB
476
Zarządzenie Nr 56/07

Zarządzenie Nr 56/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 15.10.2007r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52/2007 z dnia 25.09.2007r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
133.49 KB
474
Zarządzenie Nr 57/07

Zarządzenie Nr 57/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
1.82 MB
445
Zarządzenie Nr 58/07

Zarządzenie Nr 58/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie: przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
109.32 KB
464
Zarządzenie Nr 59/07

Zarządzenie Nr 59/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 29.10.2007r. w sprawie: przekazania majątku dla Szkoły Podstawowej w Stykowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
279.25 KB
464
Zarządzenie Nr 60/07

Zarządzenie Nr 60/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.11.2007r. w sprawie: projektu budżetu Gminy Brody na rok 2008.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
9.76 MB
459
Zarządzenie Nr 61/07

Zarządzenie Nr 61/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 26.11.2007r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
106.85 KB
451
Zarządzenie Nr 62/07

Zarządzenie Nr 62/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 27.11.2007r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
152.62 KB
457
Zarządzenie Nr 63/07

Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie: powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
90.39 KB
456
Zarządzenie Nr 64/07


Zarządzenie Nr 64/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.11.2007r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
127.05 KB
451
Zarządzenie Nr 65/07

Zarządzenie Nr 65/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 30.11.2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
2.16 MB
471
Zarządzenie Nr 66/07

Zarządzenie Nr 66/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie: utworzenia funduszu nagród w 2007r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
109.15 KB
444
Zarządzenie Nr 67/07

Zarządzenie Nr 67/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 04.12.2007r. w sprawie: powołania Komisji Odbiorowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
104.33 KB
456
Zarządzenie Nr 68/07

Zarządzenie Nr 68/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: powołanie Komisji Odbiorczej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
80.94 KB
445
Zarządzenie Nr 70/07

Zarządzenie Nr 70/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji określającej zasady sporządzenia, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
133.13 KB
453
Zarządzenie Nr 71/07

Zarządzenie Nr 71/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia "Planu kont" w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
173.19 KB
479
Zarządzenie Nr 72/07

Zarządzenie Nr 72/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
182.25 KB
458
Zarządzenie Nr 73/07

Zarządzenie Nr 73/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
84.85 KB
446
Zarządzenie Nr 74/07

Zarządzenie Nr 74/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji gospodarki i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
102.42 KB
463
Zarządzenie Nr 75/07

Zarządzenie Nr 75/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji rozliczania podróży służbowych w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
232.71 KB
419
Zarządzenie Nr 76/07

Zarządzenie Nr 76/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłata w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
142.58 KB
486
Zarządzenie Nr 77/07

Zarządzenie Nr 77/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 18.12.2007r. w sprawie: realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotyczącej sfinansowania kosztów remontu.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
36.31 KB
443
Zarządzenie Nr 78/07

Zarządzenie Nr 78/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 12.12.2007r. w sprawie: instrukcji ewidencji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
124.07 KB
463
Zarządzenie Nr 79/07

Zarządzenie Nr 79/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie: Regulaminu kontroli finansowej prowadzonej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
133.45 KB
442
Zarządzenie Nr 80/07

Zarządzenie Nr 80/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie: organizacji kompleksowego systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
227.65 KB
483
Zarządzenie Nr 81/07

Zarządzenie Nr 81/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia "Instrukcji kwalifikacji i gospodarowania rzeczowymi aktywami trwałymi oraz niskocennymi rzeczowymi składnikami aktywów długoterminowego użytkowania" dla Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
139.75 KB
486
Zarządzenie Nr 82/07

Zarządzenie Nr 82/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie: Instrukcji Kontroli Finansowej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
217.57 KB
443
Zarządzenie Nr 83/07

Zarządzenie Nr 83/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 28.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
2.24 MB
465
Zarządzenie Nr 84/07

Zarządzenie Nr 84/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 19.12.2007r. w sprawie: zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
229.99 KB
421
Zarządzenie Nr 85/07

Zarządzenie Nr 85/07 Wójta Gminy w Brodach z dnia 31.12.2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2007.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-04
179.33 KB
457