Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody
Przegląd Szukaj plików Góra
Kategoria: 2005
Sortuj według: Domyślnie | Nazw | Daty | Trafień | [Malejąco]
2005 Pliki: 86
Zaznacz wszystkie pliki:
Pliki:
Zarządzenie Nr 1/2005

Zarządzenie Nr 1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie powołania zespołu d/s opracowania projektu regulaminu udzielania pomocy materialnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
32.57 KB
456
Zarządzenie Nr 1/1/2005

Zarządzenie Nr 1/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie określenia dopłat do usług wypoczynkowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
26.65 KB
472
Zarządzenie Nr 1/2/2005

Zarządzenie Nr 1/2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.01.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
21.14 KB
436
Zarządzenie Nr 2/2005

Zarządzenie Nr 2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.02.2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki odpadami.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
21.07 KB
485
Zarządzenie Nr 2/1/2005

Zarządzenie Nr 2/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.02.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
18.31 KB
454
Zarządzenie Nr 2/2/2005

Zarządzenie Nr 2/2/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 22.02.2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
18.13 KB
478
Zarządzenie Nr 3/2005

Zarządzenie Nr 3/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie powołania Zespołu do opracowania Regulaminu konkursu ofert na realizacji zadań publicznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
23.03 KB
480
Zarządzenie Nr 3a/2005

Zarządzenie Nr 3a/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu określajacego cele, tryb i kryteria oceny ofert na realizacje zadań publicznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
154.08 KB
484
Zarządzenie Nr 4/2005

Zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.02.2005 w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotyczącej realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
18.62 KB
468
Zarządzenie Nr 5/2005

Zarządzenie Nr 5/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie układy wykonawczego budżetu gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
372.56 KB
457
Zarządzenie Nr 5/1/2005

Zarządzenie Nr 5/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.71 KB
474
Zarządzenie Nr 6/2005

Zarządzenie Nr 6/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostek oświatowych na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
257.18 KB
509
Zarządzenie Nr 7/2005

Zarządzenie Nr 7/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Brodach rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
145.89 KB
502
Zarządzenie Nr 8/2005

Zarządzenie Nr 8/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego ZGK w Brodach rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14.54 KB
480
Zarządzenie Nr 9/2005

Zarządzenie Nr 9/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
32.94 KB
469
Zarządzenie Nr 10/2005

Zarządzenie Nr 10/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego działalności socjalnej na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
32.24 KB
477
Zarządzenie Nr 10/1/2005

Zarządzenie Nr 10/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
27 KB
476
Zarządzenie Nr 11/2005

Zarządzenie Nr 11/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.03.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
0 B
470
Zarządzenie Nr 12/2005

Zarządzenie Nr 12/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.03.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
13.81 KB
494
Zarządzenie Nr 13/2005

Zarządzenie Nr 13/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.03.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
53.83 KB
502
Zarządzenie Nr 14/2005

Zarządzenie Nr 14/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.03.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
39.89 KB
469
Zarządzenie Nr 15/2005

Zarządzenie Nr 15/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.04.2005 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
123.8 KB
474
Zarządzenie Nr 16/2005

Zarządzenie Nr 16/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 06.04.2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
10.24 KB
476
Zarządzenie Nr 17/2005

Zarządzenie Nr 17/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
75.21 KB
485
Zarządzenie Nr 18/2005

Zarządzenie Nr 18/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla klasy "0" Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
16.56 KB
459
Zarządzenie Nr 19/2005

Zarządzenie Nr 19/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.04.2005 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
20.46 KB
470
Zarządzenie Nr 20/2005

Zarządzenie Nr 20/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.04.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14.99 KB
460
Zarządzenie Nr 21/2005

Zarządzenie Nr 21/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.04.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
12.81 KB
454
Zarządzenie Nr 22/2005

Zarządzenie Nr 22/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.04.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
24.05 KB
472
Zarządzenie Nr 23/2005

Zarządzenie Nr 23/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 21.04.2005 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Brody w dziedzinie kultury fizycznej w 2005 roku.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
240.81 KB
484
Zarządzenie Nr 24/2005

Zarządzenie Nr 24/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.05.2005 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawej w Brodach oraz powołania Komisji Konkursowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
31.46 KB
478
Zarządzenie Nr 24/1/2005

Zarządzenie Nr 24/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.05.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.93 KB
469
Zarządzenie Nr 25/2005

Zarządzenie Nr 25/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 12.05.2005 w sprawie powołania komisji do odbioru wykonanych w terenie i zastabilizowanych trwale robót geodezyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14.98 KB
476
Zarządzenie Nr 26/2005

Zarządzenie Nr 26/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 17.05.2005 w sprawie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy w Brodach na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
36.24 KB
506
Zarządzenie Nr 27/2005

Zarządzenie Nr 27/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.05.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14 KB
496
Zarządzenie Nr 28/2005

Zarządzenie Nr 28/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 18.05.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
31.8 KB
442
Zarządzenie Nr 29/2005

Zarządzenie Nr 29/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej oraz ich gotowości do działania.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
73.49 KB
674
Zarządzenie Nr 29/1/2005

Zarządzenie Nr 29/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
24.31 KB
450
Zarządzenie Nr 30/2005

Zarządzenie Nr 30/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
13.42 KB
449
Zarządzenie Nr 31/2005

Zarządzenie Nr 31/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.06.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14.07 KB
447
Zarządzenie Nr 32/2005

Zarządzenie Nr 32/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.06.2005 w sprawie powołanie Komisji w celu dokonania odbioru końcowego zadania pn. "Kanalizacja sanitarna dla miejscowości: Brody-Krynki-Młynek".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
54.15 KB
473
Zarządzenie Nr 33/2005

Zarządzenie Nr 33/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
24.66 KB
478
Zarządzenie Nr 34/2005

Zarządzenie Nr 34/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
29.08 KB
465
Zarządzenie Nr 35/2005

Zarządzenie Nr 35/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 27.06.2005 w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
20.18 KB
499
Zarządzenie Nr 36/2005

Zarządzenie Nr 36/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2005 w sprawie przekazania do ralizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22.04.2005 roku o postępowianiu wobec dłużników alimentacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
19.08 KB
465
Zarządzenie Nr 37/2005

Zarządzenie Nr 37/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
15.97 KB
449
Zarządzenie Nr 38/2005

Zarządzenie Nr 38/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 05.07.2005 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gmin Brody w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologiom społecznym.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
160.94 KB
498
Zarządzenie Nr 39/2005

Zarządzenie Nr 39/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
19.35 KB
461
Zarządzenie Nr 40/2005

Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.07.2005 w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
34.78 KB
474
Zarządzenie Nr 41/2005

Zarządzenie Nr 41/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
29.72 KB
452
Zarządzenie Nr 41/1/2005

Zarządzenie Nr 41/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.07.2005 w sprawie wprowadzenia w życie Zakładowego Planu Kont w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
108.62 KB
502
Zarządzenie Nr 42/2005

Zarządzenie Nr 42/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.08.2005 w sprawie ralizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
20.81 KB
464
Zarządzenie Nr 43/2005

Zarządzenie Nr 43/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.08.2005 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
15.52 KB
460
Zarządzenie Nr 44/2005

Zarządzenie Nr 44/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 08.08.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.94 KB
480
Zarządzenie Nr 45/2005

Zarządzenie Nr 45/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 25.08.2005 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót pn: "Budowa Szkoły Podstawowej w Dziurowie - II etap".

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
11.81 KB
455
Zarządzenie Nr 46/2005

Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
82.4 KB
930
Zarządzenie Nr 47/2005

Zarządzenie Nr 47/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
34.64 KB
463
Zarządzenie Nr 47/1/2005

Zarządzenie Nr 47/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 31.08.2005 w sprawie przekazania do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
19.5 KB
482
Zarządzenie Nr 48/2005

Zarządzenie Nr 48/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 01.09.2005 w sprawie: określenia zasad instalowania podliczników i rozliczania pobowru wody do celów rolniczych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
43.65 KB
515
Zarządzenie Nr 49/2005

Zarządzenie Nr 49/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
70.21 KB
1472
Zarządzenie Nr 50/2005

Zarządzenie Nr 50/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
25.83 KB
444
Zarządzenie Nr 51/2005

Zarządzenie Nr 51/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
13.12 KB
453
Zarządzenie Nr 52/2005

Zarządzenie Nr 52/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.09.2005 w sprawie powołania organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
139.48 KB
476
Zarządzenie Nr 53/2005

Zarządzenie Nr 53/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
13.54 KB
456
Zarządzenie Nr 54/2005

Zarządzenie Nr 54/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
12.06 KB
452
Zarządzenie Nr 55/2005

Zarządzenie Nr 55/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 23.09.2005 w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji określającej zasady sprzątania i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
186.14 KB
507
Zarządzenie Nr 56/2005

Zarządzenie Nr 56/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie powołania zespołu przeglądowo - doradczego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
16.74 KB
463
Zarządzenie Nr 57/2005

Zarządzenie Nr 57/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005r.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
85.43 KB
435
Zarządzenie Nr 58/2005

Zarządzenie Nr 58/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.09.2005 w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
13.1 KB
469
Zarządzenie Nr 59/2005

Zarządzenie Nr 59/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.09.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
14.29 KB
449
Zarządzenie Nr 60/2005

Zarządzenie Nr 60/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 10.10.2005 w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy Brody.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
39.56 KB
476
Zarządzenie Nr 61/2005

Zarządzenie Nr 61/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 10.10.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.25 KB
459
Zarządzenie Nr 62/2005

Zarządzenie Nr 62/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.10.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
68.41 KB
449
Zarządzenie Nr 63/2005

Zarządzenie Nr 63/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 11.10.2005 w sprawie określenia stawek czynszu najmu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorzadu terytoria.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
43.17 KB
496
Zarządzenie Nr 63/A/2005

Zarządzenie Nr 63/A/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 17.10.2005 w sprawie powołania komisji przetargowej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
12.99 KB
463
Zarządzenie Nr 64/2005

Zarządzenie Nr 64/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 26.10.2005 w sprawie powołania Komisji w celu dokonania odbioru robót pn: "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
10.89 KB
468
Zarządzenie Nr 65/2005

Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 02.11.2005 w sprawie przygotowania materiałów do opracowania budżetu Gminy Brody na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.07 KB
464
Zarządzenie Nr 65/1/2005

Zarządzenie Nr 65/1/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 02.11.2005 w sprawie zmiena w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
31.03 KB
457
Zarządzenie Nr 66/2005

Zarządzenie Nr 66/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 09.11.2005 w sprawie realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.71 KB
493
Zarządzenie Nr 67/2005

Zarządzenie Nr 67/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 14.11.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
16.29 KB
449
Zarządzenie Nr 68/2005

Zarządzenie Nr 68/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 24.11.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
66.01 KB
452
Zarządzenie Nr 69/2005

Zarządzenie Nr 69/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 15.12.2005 w sprawie powołania Komisji do odbioru sieci przewodowej i bezprzewodowej umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego łącza internetowego.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
15.75 KB
467
Zarządzenie Nr 70/2005

Zarządzenie Nr 70/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 20.12.2005 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
139.74 KB
482
Zarządzenie Nr 71/2005

Zarządzenie Nr 71/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie powołania komisji inwentarzacyjnej.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
17.14 KB
462
Zarządzenie Nr 72/2005

Zarządzenie Nr 72/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Brodach.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
54.27 KB
493
Zarządzenie Nr 73/2005

Zarządzenie Nr 73/2005 Wójta Gminy Brody z dnia 28.12.2005 w sprawie zmian w planie finansowym ZGK w Brodach na rok 2005.

Dodany
Wielkość
Pobrany
2011-01-11
26.57 KB
478