Artykuły w archiwum

Filtr 

 • Adam Woźniak - Kierownik ZOEAS w Brodach.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Agnieszka Jarocha

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ ...
 • Andrzej Popis

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Andrzej Przygoda - Wójt Gminy Brody

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Anna Wujcikowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziurowie.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Barbara Lipa - były Sekretarz Gminy Brody

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej.  ...
 • Bogumiła Bugaj - była p.o. Kierownika Referatu Finansowego

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Bogusława Gębura

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Dariusz Krzewski

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Dariusz Świrta - były Kierownik ZGK w Brodach.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej....
 • Edyta Świtoń - była Dyrektor Gimnazjum w Krynkach

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Ewa Sałek

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Halina Jankowicz

    Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ ...
 • Ignacy Cymerys

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Irena Pryciak - Dyrektor Gimnazjum w Krynkach

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ...
 • Jarosław Pastuszka

    Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. Artykuł dostępny także na archiwalnej stronie BIP: TUTAJ   ...
 • Jerzy Stąporek - Przewodniczący Rady Gminy

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Katarzyna Bernaciak- były Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach.

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej.    ...
 • Krystyna Łęcka

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...
 • Krzysztof Gębura

  Oświadczenia dostępne do wglądu w załączniku poniżej. ...